Annons
Annons

Nya siffror från Brå
ska visa mer rätt

6 mars 2015, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Brå kommer framöver att redovisa uppklarade brott på ett nytt sätt. Att kunna göra relevanta internationella jämförelser är enligt Brå en fördel med det nya.Brå kommer framöver att redovisa uppklarade brott på ett nytt sätt. Att kunna göra relevanta internationella jämförelser är enligt Brå en fördel med det nya.

Lagföringsprocent är namnet på det nya måttet, som lanseras sista mars, i samband med att den slutgiltiga statistiken för anmälda, och uppklarade brott samt misstänkta personer 2014 redovisas.–Vi vill öka relevansen för statistikens målgrupper, kvalitetssäkra och höja tillförlitligheten i statistiken, säger Åsa Lennerö, statistiker på Brå.

Fram till nu har antalet personuppklarade brott ett år ställts mot antalet anmälda brott samma år. Nu ställs antal personuppklarade brott istället mot de brott för vilka man har bedrivit utredning. Det nya måttet, lagföringsprocent, är enligt Åsa Lennerö ett mer rättvisande mått än personuppklaringsprocenten.”

Brå kommer från och med nu också kunna räkna bort de brott som förundersökningsbegränsats. Att även bortse från brott som av olika anledningar inte kan eller ska lagföras skulle också göra statistiken mer rättvisande, menar Åsa Lennerö.
– Men det är ännu inte möjligt att göra med tillräcklig säkerhet, förklarar hon.

Det nya måttet lagföringsprocent väntas enligt Åsa Lennerö grovt räknat bli ungefär dubbelt så högt som personuppklaringsprocenten -cirka trettio procent.

Tidigare har den svenska brottsstatistiken fått kritik för att den får polisens arbete att framstå som mer ineffektivt i internationella jämförelser än vad som är fallet. Med den nya redovisningen kommer det finnas större möjligheter till relevanta internationella jämförelser, enligt Åsa Lennerö.

Fotnot: Även personuppklaringen kommer att finnas kvar i statistiken, bland annat för att kunna jämföras med tidigare år.

Läs mer om brottsstatistiken från Brå här

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst