Annons
Annons

Poliser måste inte legitimera sig

17 april 2015, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Det är stopp för tillverkning av nya polislegitimationer till augusti och ett antal poliser är tvungna att legitimera sig med utgångna handlingar. Men de  praktiska konsekvenserna ska inte överdrivas anser Ingemar Hummer på Polismyndighetens rättsavdelning. (Uppdaterad 20 april)

Det är stopp i systemet för tillverkning av nya polislegitimationer fram till första augusti. Från maj ska tillfälliga kort kunna tillverkas, men tills dess är ett antal poliser tvungna att legitimera sig med utgångna handlingar. (Uppdaterad 20 april)

– Det känns ju oproffsigt att visa upp ett ogiltigt ID. Frågan är om vi ens får göra så, säger Michael Malmberg som jobbar på brottsoffer- och personsäkerhetsgruppen i Uppsala.

Michael Malmberg upptäckte för några dagar sedan att hans polislegitimation gått ut. Han vände sig som vanligt till den handläggare som brukar hjälpa honom med att få en ny. Det tar normalt ett par veckor, enligt honom. Där fick han beskedet att det just nu inte tillverkas några nya legitimationer och att det antagligen kommer att dröja innan det kommer igång.

– Jag ringde till den som är ansvarig centralt på myndigheten. Han förklarade att det var en upphandling som inte gått kloss i kloss och att man gått ut med information om detta tidigare i år. Men jag har inte sett till den informationen.
– Vi jobbar ju mest med att söka upp brottsoffer och även om det är viktigt för mig att legitimera mig så är det ju ännu värre för de kollegor som behöver vidta tvångsåtgärder. Hur går det om man behöver göra en husrannsakan och inte har en giltig legitimation? säger han.

Håkan Öberg, byråchef på Polismyndigheten, förklarar att problemet beror på en leveransförsening.
– Det gjordes en ny upphandling på de här tjänsterna och kontraktet började gälla första mars men det har blivit en leveransförsening. Som jag förstår det är det problem med tillverkningen av själva grundkorten, säger Håkan Öberg.

Enligt honom kommer det att gå bra att beställa nya tjänstekort från och med första augusti. Leveranstiden ska då vara på max åtta arbetsdagar. Från någon gång i början på maj ska det också vara möjligt att beställa tillfälliga legitimationer.

Att det fanns en risk för att problemet skulle uppstå var man enligt Håkan Öberg medveten om redan innan övergången till den nya leverantören ägde rum. Därför har myndigheten också gått ut med information om detta och uppmanat till att i förtid förnya legitimationer som riskerar att gå ut.
– Sen kan ju korten gå sönder eller förloras, men att korten gått ut hade kunnat förebyggas, säger han.

Poliser måste inte legitimera sig

De praktiska konsekvenserna av stopp i tillverkning av nya polislegitimationer ska inte överdrivas anser Ingemar Hummer på Polismyndighetens rättsavdelning.
– En polis befogenheter är desamma även om denne inte kan legitimera sig, säger han.

Det finns en bestämmelse om att en polis ska kunna legitimera sig om inte särskilda skäl föreligger. Sådana skäl kan till exempel vara att man inte vill bli avslöjad i ett spaningsarbete eller att situationen är sådan att man inte kan eller hinner legitimera sig. Bestämmelsen är alltså inget absolut krav, menar Ingemar Hummer.
– Det skulle kunna bli bekymmer om någon som är civilklädd gör ett ingripande mot någon som svarar med att bli våldsam och denne senare åtalad för våld mot tjänsteman. Saknades legitimation skulle man kanske kunna hävda att uppsåt saknades.
Ingemar Hummer framhåller å andra sidan att poliser har både rätt och viss skyldighet att ingripa även på fritiden.
– Då är det ju inte heller säkert att man har leg med sig. En polismans befogenheter gäller alltid och är inte beroende av att denne ska kunna legitimera sig, slår han fast.
Trots att medborgare alltså inte har uttryckligt reglerad rätt att kräva legitimation av en polis som till exempel ska visitera dem eller göra husrannsakan tycker Ingemar Hummer att det är eftersträvansvärt att arbeta på ett sätt som gör att folk slipper tvivla på att det är polisen de har att göra med.
– Någon som är civilklädd och ska göra husrannsakan kanske gör klokt i att ta med sig någon med giltigt kort eller uniform, säger han.

 

Reaktioner på Twitter:

@DahlJesper ”Oj! Det är väldigt förvånande, har det alltid varit så, och är det inte lite obehagligt?”

 Oproffsigt var ordet, sa polisen o visade upp utgånget ID.

 

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst