Annons
Annons

”Det är för många frågetecken”

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
–Det händer att man får en kallelse på fredagen 17.15 om en riskbedömning som ska göras på måndagen, säger Emma Cronberg som tycker att omorganisationens tempo är ohållbart. Foto: Magnus Laupa
Foto: Magnus Laupa

Tidsplanen för införandet av regionledningscentralerna får polisens nationella huvudskyddsombud Emma Cronberg att se rött.

–Det händer att man får en kallelse på fredagen 17.15 om en riskbedömning som ska göras på måndagen, säger Emma Cronberg som tycker att omorganisationens tempo är ohållbart. Foto: Magnus Laupa
–Det händer att man får en kallelse på fredagen 17.15 om en riskbedömning som ska göras på måndagen, säger Emma Cronberg som tycker att omorganisationens tempo är ohållbart. Foto: Magnus Laupa

Emma Cronberg, polisernas nationella huvudskyddsombud, gillar när det går undan. Men tempot i omorganisationen uppskattar hon inte. Särskilt kritisk är hon till tidsplanen för regionledningscentralerna.
–Den saknar verklighetsförankring, säger hon.

Att få en stund på tu man hand med Emma Cronberg är en utmaning. De enda hålen i hennes almanacka tycks sammanfalla med lunchuppehåll vid större möten – och även dessa pauser har en tendens att naggas i båda kanter.

I början av året kom hon förbi Polistidningen för att ge en kort lägesrapport. Hon, som är vald att värna om polisernas arbetsmiljö, stod och trampade plågad av stressrelaterade magsmärtor.
–Jag nästan dränks av stora och små frågor att ta ställning till, samtidigt som det finns kunniga människor ute i organisationen som skulle kunna hantera mycket av detta, men inte fått mandatet, berättade hon då.

Det är måndag i Kristi Himmelfärdsveckan. Klockan har just passerat nio. På en tågperrong på Stockholms central står Emma Cronberg med en rosettprydd rullväska och väntar på tåget. I stället för att fira denna sin 41:a födelsedag med sambon och barnen ska hon resa till Skövde.
Det fick bli så. Det gick inte att hitta något annat datum för HSO-träffen, säger hon.
På samma tåg sitter flera av polisens huvudskyddsombud, alla på väg till en tredagarsträff med skyddsorganisationen.

Väl på plats i Skövdehotellets konferensrum diskuterar en luttrad skara huvudskyddsombud hur deras arbete i den nya Polismyndigheten ska bedrivas, så att man delar på bördan trots att så många arbetsmiljöfrågor nu har nationell bäring. Emma Cronberg, beväpnad med en svart whiteboardpenna, ritar upp en tänkt struktur för skyddsorganisationens fortsatta samarbete. Den bygger på att hon, med stöd av förbundsstyrelsekollegan Mats Lundberg, har huvudansvaret för den nationella nivån tillsammans med ombudsmännen Hans Olsson och Charlotte Nichols på Polisförbundets kansli.
De kommer enligt Emmas fortsatta skissande hålla tät kontakt med de regionala huvudskyddsombuden, som även de driver olika frågor nationellt.
Det blir en grupp på runt tio man, mer mäktar man inte med att hantera på ett bra sätt, säger hon.

Säkerhetspolisen, som numer verkar i en egen myndighet, hamnar lite vid sidan om, konstaterar det skyddsombud som representerar Säpo vid Skövdeträffen. Han skulle önska att Polisförbundets nationella huvudskyddsombud kunde ha en formell roll för båda myndigheterna.
Vi vill ju också kunna plocka in Zlatan ibland.

Även konkreta sakfrågor dryftades. Bland annat berättade KTH-forskaren L.O Strömberg om Rakelstrålning och att MSB ska ersätta Rakel 2025.
De skyddsvästar som fick högst betyg i polisens bärprover skulle enligt Emma kosta 14 öre mer per polis och dag än de västar som nyligen korades som vinnare i Polismyndighetens stora upphandling. Hon lyfte även frågetecken kring polisens blyfria övningsammunition och berättade om en ny sorts rökfackla. En sådan fackla, som löstes ut vid Södra station i mars, ledde till att två Stockholmspoliser drabbades av kemisk lunginflammation.
Det tar flera månader att bli bra och kemikalierna kan göra att risken för att drabbas av cancer ökar.

webbEmmaCronberg3

”Det räcker inte att göra en riskbedömning. Det avgörande är att arbetsgivaren också tar hänsyn till riskbedömningens resultat.”

Emma Cronberg i Polisförbundets årsredovisning

Vid en regionvis genomgång av läget runt om i landet återkommer berättelser om hur skyddsombud, vissa chefer och även arbetsmiljöhandläggare ännu i mitten av maj saknar behörighet i Lisa-systemet och därför inte kommer åt anmälningar om arbetsskador och tillbud.
Det här måste vi fortsätta att driva, konstaterar Emma Cronberg.

Hon brukar få bra gehör från arbetsgivaren när hon tar upp olika arbetsmiljöproblem. De har återkopplat snabbt, inte bara med svar utan färdiga åtgärdsplaner, när något behövt göras. Men då har det gällt operativa frågor, som exempelvis Noa, med Mats Löfving i spetsen, rått över. När det gäller andra frågor har det hittills varit svårare att få förståelse för arbetsmiljöaspekterna och kunskapen om hur lagstiftningen ser ut brister, upplever Emma Cronberg.
De kan säga att ”Ni kan inte skicka in en 6:6 a-anmälan om det här, för det är förhandlat”, säger hon och skakar på huvudet.

Särskilt planerna på att ersätta dagens länskommunikationscentraler med sju regionledningscentraler lämnar enligt Emma Cronberg en hel del övrigt att önska. Tidsplanen, som innebär att alla regioner ska vara i mål inom två år, är enligt henne helt orealistisk.

För region Stockholm, som ska gå över till en regionledningscentral nu i höst, kan steget att inlemma Gotland verka marginellt, men frågetecken finns enligt skyddsorganisationen ändå kring det nya arbetssättet och tekniken.

I Bergslagen, Mitt och Öst finns inga färdiga lokaler som kan rymma regionledningscentralerna – och inte heller några beslut om var de ska ligga, och därför inga eventuella bygglov och liknande.
Att det ska hinna lösas på ett bra sätt så att nya ledningscentraler är klara att tas i bruk inom ett och ett halvt två år verkar ingen i Skövde tro på. Emma Cronberg pekar på fler oklarheter: För vilka pengar ska ledningscentralerna byggas? Och hur ska bemanningen lösas?

Även i region Nord, där det finns lokaler att tillgå i Umeå, kan övergången bli problematisk. Kenth Lundgren, som är huvudskyddsombud i Jämtland, berättar att ledningscentralen i Östersund, som ska läggas ned nästa vår, ligger vägg i vägg med SOS Alarm.
Ingen av operatörerna är beredda att flytta till Umeå. SOS Alarm har börjat ragga personal redan nu. Frågan är om vi överlever till maj över huvud taget, säger han.
Emma Cronberg berättar att det är så många delar i planerna på regionledningscentraler som inte är omhändertagna att skyddsorganisationen ”signalerat rött”.
Tidsplanen saknar verklighetsförankring. Den föreslagna förändringen berör ju även PKC och SOS Alarm. Det är för många frågetecken som är obesvarade så vi säger nej.

På tåget hem sitter vi i bistron. Jag berättar att Polistidningen nåtts av en obekräftad uppgift. Enligt vår källa kan bristen på lokaler leda till att det akuta polisarbetet sköts av fyra ledningscentraler i stället för sju: en i Nord, en i Stockholm, en i Väst och en i Syd.
Den idén har inte Emma Cronberg stött på, samtidigt som den fågel som viskat i tidningens öra verkat rätt säker på sin sak.
Det förvånar mig inte. Så är det ofta. Vi får se om det ligger något i det, säger Emma, innan hon lätt illamående av tågets krängningar stapplar tillbaka till sitt tågsäte.

 

”Jag känner mig trygg med tidsplanen, men under 2015 och 2016 måste vi givetvis fortlöpande bedöma uppkomna situationer och utifrån dessa göra överväganden som är kopplade till tidsplanen.”

Lars Heimbrand leder övergången till regionledningscentraler.
Citatet är saxat ur Svensk Polis aprilnummer.

 

webbEmmaCronberg4Emma Cronberg

Ålder: 41 år.

Familj: Sambo, som är före detta polis, och två barn.

Bor: I ett parhus i Västerort.

Bakgrund i urval: Danshögskolan och studier i litteraturvetenskap. Färdig polis i december 1999. Har jobbat som närpolis, IGV-polis och narkotikaspanare inom Västerortspolisen i Stockholm.

Fackliga uppdrag: Tills i höstas huvudskyddsombud i Stockholm, där hon nu är ledamot i förbundsregionstyrelsen. Invald i Polisförbundets förbundsstyrelse 2010. Nationellt samordnande huvudskyddsombud sedan hösten 2014.

Emma om sig själv: – Jag uppfattas kanske som otålig. Jag är målinriktad och vill helst ta närmaste vägen till målet. Jag vill ha resultat och är inte nöjd förrän de märks för poliserna ute i verksamheten.

 

 

Polisförbundets regionala
huvudskyddsombud 2015:

Nord: Jan Johansson

Mitt: Peter Lindbergh

Bergslagen: Leif Svensson

Stockholm: Roger Östergren

Öst: Patrik Forsemalm

Väst: Björn Johansson

Syd: Anders Nilsson

Nationella avdelningar: Per Thollin

Säkerhetspolisen: Kjell Brådman

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser