ANNONS:

ANNONS:

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 1. Den delas ut i februari till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 
 
 
 

 
 

Arkiv

Två olika förslag om patrullhundförarna

Publicerad 2015-05-20

Aktuellt I en rapport om hur hundverksamheten ska organiseras föreslås att Polismyndigheten bryter mot genomförandekommitténs beslut. Att organisera patrullhundförarna lokalt kan enligt rapporten bli ineffektivt.

Genomförandekommittén slog i maj 2014 fast att patrullhundförare ska organiseras i lokalpolisområdena i den nya Polismyndigheten. Men den projektgrupp som tittat på hur hundverksamheten i myndigheten bör se ut framöver tycker att det är problematiskt. De har nu lämnat in två förslag som i viss mån bryter mot majbeslutet.

Det ena förslaget innebär att patrullhundförarna organiseras på lokalpolisområden, med lokalt funktionsansvar, men att planering och dimensionering av patrullhundförarna styrs regionalt.

Det andra förslaget innebär att patrullhundförarna organiseras regionalt, med regionalt funktionsansvar, även om patrullhundförarnas faktiska placering är i lokalpolisområdena.

vastmanland_ralf_andersson

Ralf Andersson

Ralf Andersson, hundförare och ordförande i Polisförbundet Västmanland, sågar det första förslaget.
– Det innebär ju att du som lokalpolischef ska bestämma över personalen, men inte när de ska jobba. De ska enligt förslaget ha funktionsansvar men ingen koll på samordning och planering, säger han till Polistidningen.
Han menar dessutom att om hundförarna organiseras i lokalpolisområdena riskerar de att räknas in i minimibemanningen. Vilket redan är fallet på vissa håll. Något som även påpekas i rapporten.
– Jag har själv varit med om det på sommaren. Då kan det ju hända att man sitter i radiobil och inte kan åka när det dyker upp ett hundjobb, säger han.

Det andra förslaget är bättre, tycker Ralf Andersson.
– Det är ju mer som vi faktiskt jobbar i dag och då minskar också risken att hundförare får en chef som inte har rätt kompetens eftersom det är mer sannolikt att den kompetensen finns regionalt än lokalt, säger han.

Robert Karlsson, polismästare i region Väst, har varit projektledare för arbetet med rapporten och är en av dem som står bakom de förslagen. Han anser att det finns både fördelar och nackdelar med båda alternativen.
– I det första förhåller vi oss i större utsträckning till genomförandekommitténs beslut och Polismyndighetens ambition att få ut resurser i lokalpolisområdena. Man kan också genomföra förslag ett på lite olika sätt beroende på de lokala förutsättningarna.
Robert Karlsson håller till viss del också med om de bekymmer Ralf Andersson lyfter fram med det första förslaget.
– Det är bland annat på grund av det som vi valt att presentera det andra förslaget där patrullhundförarna organiseras regionalt, säger han.

Förslaget går nu ut på remiss innan Polismyndigheten fattar beslut i frågan.

 

Lär hela rapporten här:

Slutrapport OP-20