Annons
Annons

Polisens hantering
av arbetsskador haltar

6 augusti 2015, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Över en tredjedel av Polismyndighetens anmälningar om arbetsskador och tillbud blev i våras liggande utan åtgärd. Hanteringen är nu en fråga för Arbetsmiljöverket.

Över en tredjedel av Polismyndighetens anmälningar om arbetsskador och tillbud blev i våras liggande utan åtgärd. Hanteringen är nu en fråga för Arbetsmiljöverket.

Emma Cronberg_webb
Emma Cronberg

Polisernas nationella huvudskyddsombud Emma Cronberg skickade i juni en begäran om åtgärder enligt Arbetsmiljölagens 6:6a till rikspolischef Dan Eliasson.
Av den framgår att hanteringen av en tredjedel av anmälningarna inte påbörjats. Värst var läget på Nationella avdelningar och i regionerna Bergslagen och Mitt, där mer än hälften av anmälningarna ska ha blivit liggande.

När arbetsgivaren inte har koll på tillbud och olyckor finns risken att ett stort antal anställda drabbas av ohälsa och olycksfall, enligt Emma Cronberg. För de som redan skadats kan förloppet förvärras eller bli mer utdraget när rehabilitering och arbetsanpassning fördröjs eller helt uteblir. Även eventuella ekonomiska ersättningar kan missas eller försenas.

Att tillbud och arbetsskador inte hanteras tillräckligt snabbt och i tillräcklig omfattning håller Polismyndighetens HR-direktör Kajsa Möller med om i ett svar daterat 1 juli. Men enligt svaret saknar inga regioner eller avdelningar chefer med behörighet till Lisa – det system där tillbud och skador hanteras. ”Skyddsombudens behörigheter kommer att uppdateras när den nya organisationen går in i Nyläge 2”.

Polistidningen kan konstatera att för skyddsombud i vissa regioner dröjer uppdateringen till i slutet av 2016.

För att nu få fart på de anmälningar som blivit liggande föreslår Polismyndigheten bland annat att de ärendena ska föras upp på en lista som skickas ut till ansvariga chefer, tillsammans med en uppmaning att skyndsamt ta tag i dem. Detta kompletterat med information om riktlinjerna och skyldigheten att samverka med skyddsombud.

Polisförbundets skyddsorganisation är inte nöjd med Polismyndighetens svar och har därför skickat in en framställan till Arbetsmiljöverket. I den kräver man bland annat att skyddsombud och huvudskyddsombud omedelbart ”skall erhålla sina Lisa-behörigheter”.

Man föreslår även att chefer med ansvar för Lisa-hantering omedelbart börjar hålla avstämningsmöten veckovis med skyddsombuden inom sitt område.

Fotnot: Totalt var det 940 av 2 695 Lisa-anmälningar som blivit liggande.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst