Annons

Annons

JO: Hävt beslag skulle ha hanterats som hittegods

7 september 2015, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

pengarStockholmspolisen borde ha lämnat tillbaka 85 000 kronor till den kvinna som hittat summan. Polisens hantering kritiseras därför av Justiteombudsmannen (JO).

pengarStockholmspolisen borde ha lämnat tillbaka 85 000 kronor till den kvinna som hittat summan. Polisens hantering kritiseras därför av Justiteombudsmannen (JO).

Kvinnan ska ha hittat pengarna i ett grovsoprum och lämnade in dem till polisen i januari 2013. Pengarna registrerades då som hittegods och det framgick att kvinnan med familj gjorde anspråk på pengarna och hittelön.

En patrull skickades samma dag till soprummet ifråga och hämtade in den sopsäck där kontanterna ska ha påträffats. Jour-förundersökningsledaren bedömde att det fanns anledning att anta att ett brott förövats. En förundersökning angående penninghäleri inleddes och pengarna togs i beslag.

En månad senare lades förundersökningen ner. I samband med detta hävdes beslaget. FU-ledaren sökte lagstöd och rådgjorde med chefer. Hon bedömde därefter att beslaget inte var taget från familjen – eftersom det inkommit som hittegods – och att familjen inte hade rätt till pengarna. ”Hanteras jml förfarandelagen 2b§, 2st, anspråkstagare okänd […]”.

Kvinnan som lämnat in pengarna begärde överprövning av det beslutet och yrkade att beslaget skulle tillfalla henne i egenskap av upphittare. Varken kammaråklagaren eller överåklagaren fann dock anledning att pröva polisens agerande.

JO skriver i sitt beslut att kvinnan inte hade rätt till pengarna när beslaget hävdes. Men ”de i beslag tagna pengarna skulle alltså enligt min mening rätteligen ha lämnats ut till polismyndigheten för att återigen hanteras enligt bestämmelserna i lagen om hittegods.” Därför gäller regeln att hittegodset tillfaller inlämnaren om inte ägaren blir känd inom tre månader även i detta fall, enligt JO.

Den polisinspektör som agerat FU-ledare kan enligt JO inte klandras för sitt beslut, eftersom hon fått stöd för sin bedömning av sitt polismästardistrikt. ”I stället ska dåvarande Polismyndigheten i Stockholms län kritiseras för den felaktiga hanteringen” skriver JO i slutet av juni i år.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst