Annons
Annons
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
verktygslada
Illustration: Emma Hanquist / Form Nation

En uppslitande skilsmässa kan vara skäl för att byta arbetsuppgifter en tid. För kriser i privatlivet påverkar dig även som polis.

verktygslada
Illustration: Emma Hanquist/ Form Nation

En uppslitande skilsmässa kan vara skäl för att byta arbetsuppgifter en tid. För kriser i privatlivet påverkar dig även som polis.

– Ibland skulle man önska att man kunde sjukskriva sig från privatlivet. Kunna pausa och komma bort från allt besvärligt som tynger en hemma, säger Malin Strömberg, sakkunnig på arbetsmiljöorganisationen Prevent.

Det finns många sätt att reagera på vid en kris. Vissa gråter öppet eller blir arga, andra kapslar in sina känslor, några gör rationella saker som att söka information på nätet och andra tar till flaskan. Generellt för nästan alla är att koncentrationsförmågan försämras. Det är även vanligt att vi blir mer stressade, får sömnstörningar och lättare blir ledsna och irriterade.

Att inse och acceptera att privata kriser har inverkan på vårt arbete är ett första viktigt steg.
– Inte minst för poliser, säger Mirja Johansson, psykolog på Arbetsmiljöverket. Om polisens eget sår inte har läkt fungerar inte det professionella skyddet. Det kan leda till att det som man i vanliga fall klarar av känns mycket mer belastande. En polis i kris riskerar att göra en sämre arbetsinsats än normalt.

Eftersom det till stor del är individuellt hur vi upplever kriser finns det enligt Mirja Johansson inga enkla lösningar som passar alla när man exempelvis precis blivit dumpad av sin partner. Men poliser har ett sådant arbete att det är viktigt att stanna upp och tänka efter vad som är lämpligt att göra när påfrestningarna plötsligt ökar.
– Det kan underlätta att undvika möten eller arbetsmaterial som kan föra tankarna till det man själv kämpar med, speciellt när du befinner dig i början av krisen. Att exempelvis hantera bråkande par eller barn som far illa när du själv oroas och känner dig tyngd över egna familjerelationer kan bli extra tungt, säger Mirja Johansson.

Så kan du som kollega vara
ett stöd

  • Våga fråga hur det är. Att du visar att du bryr dig om din jobbarkompis betyder mycket.
  • Backa upp din kollega. Kanske kan du göra den lite tuffare uppgiften under en kort period när det är som värst.
  • Uppmuntra din kollega att berätta om sin situation för chefen.

Källa: Malin Strömberg, Prevent.

Tapio Lehto, HR-strateg med inriktning mot arbetsmiljö vid Polismyndigheten, har erfarenhet av flera ärenden som rör just privata krisers påverkan på polisjobbet. Även han är inne på att gränsdragningen mellan vad som rör jobb- och privatliv inte alltid är helt tydlig. Å ena sidan har inte företagshälsovården till uppgift att exempelvis tillhandahålla äktenskapsrådgivning men samtidigt är det arbetsgivarens uppgift att se till så att poliserna som är i tjänst är stabila och kapabla att utföra sina uppdrag.
– När man gör en bedömning av vilka arbetsuppgifter som är lämpliga utgår man från hur polisen mår. Om en polis inte mår bra, oavsett skäl, har arbetsgivaren ändå ett ansvar för medarbetaren inom arbetets ramar, säger Tapio Lehto.

Med andra ord kan även privata kriser ligga till grund för olika beslut från arbetsgivarens sida. I yttersta fall kan det tilldelade skjutvapnet tas tillbaka en tid om en polis skulle bedömas kunna skada sig själv eller andra. Vanligtvis kan emellertid polisen och den närmsta chefen gemensamt komma överens om att ändra arbetsuppgifterna en tid. Tapio Lehto råder poliser att våga vara öppna med sin situation på jobbet. Med en god dialog med närmaste chefen kan mycket lösas, anser han.
– Som kollega kan du vara ett stöd genom att peppa din jobbarkompis att berätta för chefen. Det blir värre av att dölja bekymren, säger Malin Strömberg på Prevent.

 

3 tips från HR-strategen

  1. Var öppen med hur du känner. Prata med din chef. Att hemlighålla svåra situationer gör det oftast värre på sikt.
  2. Är du inte är i balans, diskutera med din chef om du tillfälligt kan byta arbetsuppgifter om du känner att det skulle underlätta situationen.
  3. Sök professionell hjälp om du har svårt att komma vidare på egen hand.

Källa: Tapio Lehto, HR-strateg på HR-avdelningen/arbetsmiljösektionen.

 

Det gäller på jobbet vid privat kris:

  • Företagshälsovården används av arbetsgivaren för att bland annat främja medarbetarnas hälsa och säkerhet samt förebygga arbetsrelaterade sjukdomar. Psykolog eller annan hjälp för privata problem ingår oftast inte i företagshälsovårdens utbud. Om företagshälsovården inte bedömer problemen vara arbetsrelaterade hänvisas medarbetaren till primärvården i stället.
  • Om den som har tilldelats ett skjutvapen brister i fråga om handhavandet av vapnet eller på något annat sätt visar att kravet på pålitlighet inte längre kan anses uppfyllt skall myndigheten ta tillbaka det tilldelade skjutvapnet. Om behörighetsbevis har utfärdats skall även det återkallas.

Källa: Tapio Lehto, HR-strateg på HR-avdelningen/arbetsmiljösektionen.

 

Anna-Karin Andersson
frilansjournalist

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser