Annons

Annons

Utbildning mot bristande tågstopp

14 september 2015, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
Foto: Eva Schoultz
Foto: Eva Schoultz

Poliser som jobbar på rälsen utsätts för fara då tågen inte alltid stoppas som avtalat. Utbildning och samarbete testas nu mot det svårlösta problemet som i värsta fall kan kosta liv.

Foto: Eva Schoultz
Foto: Eva Schoultz

Poliser som jobbar på rälsen utsätts för fara då tågen inte alltid stoppas som avtalat. Utbildning och samarbete testas nu mot det svårlösta problemet som i värsta fall kan kosta liv.

Polistidningen har vid flera tillfällen rapporterat om de många incidenterna då poliser arbetat på järnvägsspåren, ovetande om att Trafikverket inte stoppat tågen.

Stefan Björkqvist, chef för den nationella operativa ledningen på Trafikverket, ansvarar för verkets säkerhetsarbete.
– Händelserna är naturligtvis helt oacceptabla. Men dessvärre har det visat sig vara svårt att komma till rätta med problemet.

Varför? Situationen har ju varit känd länge och tillbudsanmälningarna många och allvarliga?
– En knepighet handlar om positionering, att fastslå exakt var en polis befinner sig och vilket område som ska spärras av.

Men gps-tekniken borde väl lösa detta?
– Det är inte så enkelt. Ofta rör det sig om mycket stressade situationer med adrenalin och informationen är inte sällan knapphändig. Ska stickspår spärras? Hur gör vi med rangergårdar? Dessutom finns det ju åtskilliga aktörer men inget gemensamt positioneringssystem. Allt detta hoppas jag att utbildning och samarbete ska råda bot på.
– Trafikverket har dessutom tagit fram ett kartstöd som innebär att vi kan ta emot kartpositioner från SOS Alarm. Då ser vi exakt var händelsen inträffat, även i väglöst land. I början av nästa år ska det vara sjösatt.

Henrik Hagström är projektledare för ”Nationell samverkan kring räddningsinsatser på spårområde”. Till vardags arbetar han på polisens ledningscentral i Skåne, och han konstaterar att det är i sydligaste Sverige som säkerheten på järnvägsspår är bäst. En samverkansöverenskommelse mellan berörda parter har gällt sedan 2011. Nu strävar han efter att konceptet ska bli nationellt. Metodiken ska vara satt på pränt i februari 2016 och sedan återstår att sprida arbetssättet i organisationen genom utbildning.
– Vi har jobbat mycket med att både få ner mängden suicidfall och förbättra arbetsmiljön för poliserna. Antalet incidenter har sjunkit årligen sedan vi satte igång. Egentligen är det inte så svårt att utveckla fungerande rutiner, snarare att få ut dem i organisationen och till andra myndigheter, säger Henrik Hagström.

Anders Nilsson, huvudskyddsombud i Region syd, håller med om att det skånska systemet har fungerat och han hoppas att det ska gå att sprida över landet.
– Detta är en angelägen fråga för skyddsorganisationen. Vi har tidigare påpekat allvarliga brister och vikten av att säkra arbetet vid spårområdet. Jag har stor förhoppning om att detta ska leda till en säkrare arbetsmiljö, säger han.

Läs mer om tågstopp – du hittar Polistidningens alla artiklar här.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst