Annons

Annons

Åtta av tio har
funderat på att sluta

25 november 2015, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Lönen och hur den pågående omorganisationen sköts är de främsta skälen till att många poliser övervägt att byta jobb. Det visar en medlemsundersökning Polisförbundet har gjort.

Lönen och hur den pågående omorganisationen sköts är de främsta skälen till att många poliser övervägt att byta jobb. Det visar en medlemsundersökning Polisförbundet har gjort.

Lönen främsta anledningen

Undersökningen genomfördes 6-16/11 2015
2558 slumpvis utvalda medlemmar i Polisförbundet deltog.
Svarsfrekvensen var på 42 procent.
Så svarade poliserna:
Har du någonsin funderat på att sluta som polis? (Flera val möjliga.)
Ja, pga omorganisation 42%
Ja, pga låg lön 61%
Ja, pga dålig möjlighet att göra karriär inom polisen 24%
Ja, pga annan orsak 27%
Nej 17%

Upplever du att arbetssituationen har förändrats positivt eller negativt i och med omorganisationen?
Mycket positivt 0%
Positivt 3%
Ganska negativt 35%
Mycket negativt 46%
Arbetssituationen är oförändrad 13%
Vet ej 2%

Av de 2558 poliser som tillfrågats i Polisförbundets webbaserade medlemsundersökning är det 81 procent som upplever att deras arbetssituation har förändrats negativt i och med omorganisationen. Tre procent tycker att den har förändrats till det bättre.

Nyligen gjorde rikspolischef Dan Eliasson gällande att omorganisationen ska fortgå i planerad takt även med de påfrestningar på polisen som lagts till i form av flyktingtryck och terrorhot. Detta vänder sig Polisförbundet starkt emot.
– Det är oansvarigt. Vi har en underdimensionerad och underfinansierad organisation under oerhört starkt yttre tryck. Att då genomdriva reformer utan de resurser som krävs och skapa stor oreda i ett allvarligt säkerhetsläge är fullständigt oseriöst. Inrikesminister Anders Ygeman måste dra i nödbromsen., citeras Lena Nitz i presentationen av undersökningen.

Hon menar också att det riskerar att bli en ”tjuvarnas jul” då så mycket polisresurser är uppbundna av gränskontroller och terrorhot.

Trots missnöjet med omorganisationens genomförande är lönen vanligaste orsaken till att poliserna överväger att byta jobb. 61 procent anger detta som skäl till att de funderat på att sluta, 42 procent anger omorganisationen (flera alternativ kunde anges).
– Vi riskerar ett dränage av polisiär kompetens. Detta i ett läge då kraven och påfrestningarna på polisen ökar för var dag som går. I ljuset av detta blir det helt orimligt att polisledningen inte kan uppfylla våra helt rimliga lönekrav.

Fotnot: Polisförbundet kräver lägst 25 000 kronor i månaden och 28 000 kronor i månaden efter fem års tjänst.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst