Annons
Annons

Tomas Stjernfeldt: Extrem belastning kräver tydliga beslut

20 november 2015, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Flyktingsituationen och det förhöjda terrorhotet innebär en extrem belastning för polisen. I det akuta skedet måste prioriteringarna göras tydligare, anser Tomas Stjernfeldt, vice ordförande i Polisförbundet Syd.

Flyktingsituationen och det förhöjda terrorhotet innebär en extrem belastning för polisen. I det akuta skedet måste prioriteringarna göras tydligare, anser Tomas Stjernfeldt, vice ordförande i Polisförbundet Syd.

Det har väl knappast undgått någon att det är svårt att få poliserna att räcka till efter den senaste tidens dramatiska ökning av antalet flyktingar. När gränskontrollerna infördes lades ytterligare en arbetsuppgift till och med ett terrorhot förhöjt till fyra på en femgradig skala anser många att gränsen är nådd.

Facket är med och driver på om ökade resurser. Villkor, arbetsbelastning och utbildning måste ses över. Men Thomas Stjernfeldt i Polisförbundets styrelse, som också är vice ordförande i Polisförbundet Syd, efterlyser i första hand tydligare styrning.
Man måste vara ärlig mot medborgarna och med den arbetsbelastningen som är nu sker bortprioriteringar, men vi ser inga beslut. Det behövs ordentlig ledning och tydlighet med vad som ska prioriteras bort, säger Tomas Stjernfeldt.

Inrikesminister Anders Ygeman har i en TT-intervju flaggat för att konsekvensen kan bli att det tar längre tid att utreda mängdbrott som inbrott och misshandel. Men inga officiella beslut har tagits.

För Polisförbundet Syd har mycket av det övriga fackliga arbetet hamnat på efterkälken och det mesta har kommit att handla om att hantera situationen med flyktingarna som fortfarande anländer i tusental. På detta har nu också terrorhotet höjts.

Utredare och poliser som normalt arbetar på arrester, i receptioner och på PKC har i viss utsträckning fått gå ut i yttre tjänst. Det tycker också Tomas Stjernfeldt visar att polisens kapacitet inte utnyttjas optimalt.
– Att rekrytera civila för att frigöra de här poliserna till att utföra faktiskt polisarbete är ju en sak som skulle hjälpa på sikt. När folk med två och ett halvt års utbildning för att jobba som polis sitter och gör jobb som civila kunde göra så optimerar man inte resurserna alls, säger han.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst