Annons
Annons

Otillräcklig utbildning
bakom Rakeltrubbel

27 november 2015, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Rakelproblemen i samband med Stockholms övergång i nyläge 2 beror framförallt på bristande utbildning, men också teknikkrångel. Det visar huvudskyddsombudets genomlysning.

Rakelproblemen i samband med Stockholms övergång i nyläge 2 beror framförallt på bristande utbildning, men också teknikkrångel. Det visar huvudskyddsombudets genomlysning.

Polisregion Stockholm fick nya talgrupper i samband med införandet av nyläge 2. Som Polistidningen tidigare har rapporterat om så kom det omgående in flera anmälningar om tillbud (Här kan du läsa mer).
– Det första tiotalet Lisa-anmälningar är nu utredda. I de fallen handlade det nästan enbart om att arbetsgivaren inte bistått med tillräcklig utbildning. Jag tycker att det är svagt att vi måste trycka på och utgår ifrån att man nu kommer att genomföra en mera organiserad utbildning och information, säger Roger Östergren, huvudskyddsombud i Stockholm.

Något av problemen beror dock på att man under en övergångsperiod använde reservtrafik, vilket inte längre är fallet.
– Det hade inte meddelats poliserna, men nu gäller normaltrafik så det strulet är inte längre aktuellt.

I skrivande stund har ytterligare åtta anmälningar kommit in. Enligt Roger Östergren handlar det i de flesta fallen om biristande utbildning och information som i förlängningen lett till handhavandefel. Men några av tillbuden beror sannolikt på tekniska brister. Dessa har anmälts till MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som ansvarar för att åtgärda täckningsproblem kopplade till Rakel.
– De anmälningarna håller vi på att jobba med. I ett fall handlade det om dålig täckning och vid hunderiet finns en talgrupp som måste uppdateras. Allteftersom det kommer in nya anmälningar ska jag kolla upp varje fall och återkoppla till den som drabbats, säger Roger Östergren.

Mikael Kandelin, huvudskyddsombud i Västmanland, satt med i en riskbedömningsgrupp i samband med planeringen av de nya

Mikael Kandelin
Mikael Kandelin

talgrupperna. Han följer Stockholms övergång till nyläge 2 med intresse. Västmanland är sist ut och kommer att genomgå samma process i november 2016. Enligt Kandelin råder det inget tvivel om att poliserna då ska vara utbildade och förberedda för att fungera i en delvis ny teknisk miljö.
– För oss gäller fyratimmars rakelutbildning sex veckor innan vi tar klivet in i nyläge 2, säger Mikael Kandelin och fortsätter:
– Det är inte förankrat hos ledningen än, men vi kommer inte att köpa något annat.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst