ANNONS:

ANNONS:

 
 


Polistidningen nummer 3 delades ut runt 14 juni. Nästa nummer når brevlådorna runt 6 september.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundets medlemsservice: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Läs mer om Polistidningen här.

 
 

Ordförandeord

Polisyrket måste
tas på allvar

Lena Nitz, ordförande

 
 

 
 

Arkiv

Foto: Johan Svanestrand

Foto: Johan Svanestrand

Tre krav för fortsatta samtal

Publicerad 2015-11-23

Aktuellt Dan Eliasson har uttryckt att han vill se en fortsatt dialog med Polisförbundet. I ett brev till rikspolischefen ställer nu förbundets ordförande Lena Nitz tre krav för att detta ska vara möjligt.

”Jag uppskattar att du vill se fortsatt dialog och din inbjudan till samtal om ett nytt samverkansavtal. Men för mig är det ändå uppenbart att vår verklighetssyn skiljer sig åt dramatiskt.”
Så skriver Lena Nitz i inledningen av brevet där hon å förbundets vägnar reser krav på hur arbetsgivaren bör visa ”handling i rätt riktning” för att Polisförbundet ska vilja föra vidare samtal.

Det första kravet rör förutsättningar för fackligt arbete. Polisförbundet kräver att den fackliga tiden lyfts bort från förhandlingsbordet och garanteras i samma utsträckning som i dag.

Det andra kravet rör fackets inflytande vid rekrytering. Sedan den nya organisationen sjösattes har fackets inflytande, inte minst vid chefsrekryteringar, i princip försvunnit. Detta har rönt hård kritik och nu vill alltså förbundet att deltagandet och transparensen ska återgå till hur det var innan man blev en myndighet.

Det tredje kravet lyder: ” Uppvärdera polisyrket från nivå 2 till 3 i BESTA”. Besta är det system som Arbetsgivarverket, OFR, Saco-S och SEKO har utvecklat för att gruppera statliga befattningar efter arbetsuppgifternas innehåll och svårighetsgrad. ”Menar du allvar med att uppvärdera polisyrket är detta en enkel sak att genomdriva”, skriver Lena Nitz.

Förbundsordföranden avslutar brevet med att slå fast att förtroendet är skadat vilket kräver handling och inte bara ord.
”Som sagt, vi vill se dialog, men båda parter måste gå in i dialogen och mena vad de säger.”