Annons
Annons

”Vi måste kunna
prata med varandra”

5 november 2015, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Rakelkommunikationen hackar i samband med Stockholms kliv in i nyläge 2. Nu larmar poliserna om talgrupper som inte fungerar med livsfara som följd.

Rakelkommunikationen hackar i samband med Stockholms kliv in i nyläge 2. Nu larmar poliserna om talgrupper som inte fungerar med livsfara som följd.

Den 26 oktober infördes nya talgrupper i polisregion Stockholm- Sedan dess har flera allvarliga fel rapporterats.

Calle Kos, polis i yttre tjänst i Södertälje, berättar om ett av tillbuden. Tillsammans med en kollega åkte han till ett lägenhetsbråk i Stockholmsområdet och särade på en man och en kvinna.
– Jag tog med mannen ut i köket och min kollega var kvar med kvinnan i vardagsrummet. I en sådan situation vill man kunna kommunicera med varandra om nästa steg, men det gick inte. Istället var jag tvungen att snabbt lämna mannen och då jag kom tillbaka stod han vid köksknivarna, en klar säkerhetsrisk, säger Calle Kos.

Regionledningscentralen ska kunna prata med radiobilarna och enskilda poliser – som i sin tur måste kunna hålla kontakt med varandra. Men de så kallade talgrupperna fungerar inte som tidigare.
– Nu sänder vi på samma grupp. Det innebär att om jag trycker på knappen och säger något till kollegan så slås all annan kommunikation ut och hela Sydväst hör. Vi är till och med förbjudna att sända utom i yttersta nödfall.

Oavsett om problemet går att komma till rätta med genom utbildning eller om det rör sig om ett tekniskt fel tycker Calle Kos att situationen är ohållbar.
– Vi måste kunna prata med varandra. För min del har jag aldrig varit med om förändring som faktiskt innebär livsfara för oss som jobbar ute. Oavsett om det behövs mer utbildning eller tekniska lösningar kan vi inte ha det så här en enda dag till, säger han.

Roger Östergren, huvudskyddsombud i Stockholm, arbetar med att ta reda på vad problemen beror på. Enligt honom är det troligt att det handlar om brister avseende utbildning eller information, men han är inte säker och nämner att det kan röra sig om en kombination av mänskliga och tekniska faktorer.
– Oavsett vilket är det arbetsgivaren som inte har hängt med. Personalen måste ju utbildas när tekniken ändras.
Roger Östergren tycker att det är speciellt viktigt att kontrollera vad som går fel lokalt. I skrivande stund har det kommit in nio anmälningar om Rakeltillbud i Stockholmsområdet – fem i Södertälje, tre i Syd och en i Västerort.
– Det är tydligt att situationen varierar. Nu har vi lyft frågan och får se vad arbetsgivaren gör, säger Roger Östergren.

Mikael Kandelin, huvudskyddsombud i Västmanland, satt med i en riskbedömningsgrupp i samband med planeringen av de nya talgrupperna. Han utesluter inte att det rör sig om ett tekniskt fel. Samtidigt understryker han att bedömningen visade att stressfaktorn är betydande med det nya systemet – och att personalen måste utbildas.
– Tekniken är egentligen inte avancerad, men i skarpt läge kan det gå snett. Därför är det viktigt med utbildning. Det lyfte jag i riskbedömningen, men allt ska gå så snabbt och utbildningen har fått stryka på foten med resultatet att farliga situationer uppstår. Arbetsgivaren är skyldig att utbilda, det är bara att titta i arbetsmiljölagen 3 kap 3§, säger Kandelin och tillägger:
– Men vid riskbedömningen fick man två veckor på sig att trimma in systemet, så det är lite tid kvar.

Polistidningen har utan framgång sökt Björn Cewenhielm som är chef för Stockholms Regionledningscentral. På Twitter har han poängterat att regionen går på reservtrafik fram till den 12 november, men att det ändå alltid går att kontakta RLC eller kollegor via förtursanrop.

Conny Olofsson, sambandsansvarig för polisregion Stockholm, kontaktar Polistidningen. Enligt honom beror problemen inte på tekniken och han betonar han att han tycker att det finns ett stort individuellt ansvar för att lära sig nya rutiner hur Rakels hand- och fordonsterminaler fungerar. Han påpekar också att övergångsrutinen som gäller till den 12 november är framtagen i samarbete med fack och skyddsorganisationer.
– I City är poliserna vana vid ett stort informationsflödet sedan länge, så blir det i hela regionen nu. Generellt är kunskapsnivån varierande och det finns ett egenansvar att utbilda sig och söka kunskap.

Men det har ju kommit in ett stort antal anmälningar om farliga situationer, borde inte poliserna i så fall ha fått ordnad utbildning?
– Man kan gå till sin Rakelansvariga och få hjälp när kunskapen inte räcker till. Visst har jag förståelse för att svenska poliser bombarderas med information i samband med omorganisationen, men det är ingen ursäkt för att inte läsa på. Min utgångspunkt är att man ska kunna sin Rakelterminal lika bra som sitt tjänstevapen.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst