Annons
Annons

”Vi räcker helt enkelt inte till”

23 december 2015, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Många nya flyktingboenden på kort tid pressar Dalapolisen. Nu startar regelbunden patrullering mellan boendena, och polisen ber Migrationsverket att bistå med väktare.

Många nya flyktingboenden på kort tid pressar Dalapolisen. Nu startar regelbunden patrullering mellan boendena, och polisen ber Migrationsverket att bistå med väktare.

Enligt Per Bratt, skyddsombud vid utryckningsavdelningen i Ludvika, var det under våren 2015 som arbetsbelastningen först ökade markant. En stor del av polisstyrkan började tjänstgöring på länskommunikationscentralen, krimjouren eller gick på föräldraledighet. Samtidigt öppnade de första av flera nya asylboenden. Övertidspassen blev fler och avrapporteringen eftersatt.
– Ibland kan det ta flera dagar att bli klar med rapporteringen och då är det fara för rättssäkerheten. Vi räcker helt enkelt inte till, säger Per Bratt.

Som exempel nämner han en händelse då ett 20-tal personer var inblandade i ett slagsmål på ett boende. Liksom vid tidigare incidenter fanns bara en radiobil tillgänglig och Per Bratt åkte till boendet tillsammans med en kollega.
– Den gången gick det bra. Slagsmålet hade avstannat och vi grep två personer. Men hur gör vi om det går snett? Om någon skadas allvarligt eller vi attackeras? Vi behöver fler patruller.

Per Bratt påpekar att många av de som lever på asylboendena bott på liknande ställen i upp till ett och ett halvt år. Åtskilliga är frustrerade och andelen unga män är stor.
– Jag har full förståelse för att deras situation är väldigt utsatt. Men för oss är det jobbigt att aldrig veta vad som väntar, i vissa fall rör det sig om svårt traumatiserade människor, det måste vi hela tiden ha i åtanke.

I ett försök att förbättra säkerheten för alla inblandade har Per Bratt kontaktat Migrationsverket och bett om att väktare ska placeras på boendena. Men han har ännu inte fått besked om det blir så.

Nyligen startades också en förebyggande patrullering mellan boendena, något som Per Bratt tycker är positivt. Samtidigt tas stora resurser i anspråk.
– Sammanlagt rör det om hel dag varje vecka för två poliser. Det är klart att vi kan kämpa på om det handlar om en tidsbegränsad period, men nu sliter det psykiskt att inte se någon ljusning, säger Per Bratt.

Kan krävas omprioriteringar

– Dubbla patruller är ett önskemål, men förmågan är ytterst begränsad.

Så sammanfattar Mats Lagerblad, lokalpolisområdeschef i Falun-Borlänge, situationen. Han tycker också att Dalarna har drabbats extra hårt i samband med flyktingkrisen eftersom det har placerats många boenden utspridda i glesbygd.
– Det handlar alltså om mycket avlägsna orter. Vi vet att det finns en hel del knivar, vi märker att man också har placerat personer med olika ursprung tillsammans och tristessen gör att det dricks en hel del. I värsta fall händer saker på flera håll samtidigt och då har vi inte resurser nog att göra jobbet.

Har ni någon prognos om den närmaste framtiden?
– Vi ser hela tiden framåt men det finns ingen snabb och enkel lösning. Det kan bli nödvändigt med omprioriteringar för att öka resurserna i yttre tjänst.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst