Annons
Annons

Facklig kritik mot
tillsättning av gruppchefer

2 december 2015, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Väntan på tillsättningen av ordinarie gruppchefer har på många håll upplevts lång. Tillförordnades mandat är osäkra och metoden för tillsättning har påverkat takhöjden menar representanter för flera förbundsregioner.

Väntan på tillsättningen av ordinarie gruppchefer har på många håll upplevts lång. Tillförordnades mandat är osäkra och metoden för tillsättning har påverkat takhöjden menar representanter för flera förbundsregioner.

Anna Ramsten Foto: Pernilla Tofte
Anna Ramsten Foto: Pernilla Tofte

– Man sa att man inte ville blanda in facket för att det behövde gå fort, men vad är det som har gått fort menar de? säger Anna Ramsten som är ordförande i Polisförbundet Mitt.
I Mitt är några gruppchefer redan klara sedan tidigare i höst men det stora flertalet dröjer. Efter kritik har nu arbetsgivaren i Mitt, enligt Anna Ramsten, öppnat upp för att beslutande chef får kontakta facket innan hen bestämmer vem som ska få tjänsten. Det är också, enligt Anna Ramsten, något som cheferna själva önskat. Problemen tycks ligga i direktiven från högsta ledningen.
Polistidningen har varit i kontakt med representanter för de geografiska förbundsregionerna. Samtliga upplever att processen kring tillsättningen av gruppchefer är hårt styrd från centralt håll och trots varierande inblick tycker ingen att de haft särskilt stora möjligheter att påverka. Intresseanmälan och arbetsledningsbeslut gäller. Facket har möjlighet att komma med invändningar först i slutskedet, då en kandidat utsetts.
HR-chef Kajsa Möller fick ta emot kritik från Polisförbundet centralt redan då det stod klart hur rekryteringen av cheferna skulle gå till och att fackets inflytande skulle mer eller mindre försvinna.
– Jag kan förstå att det upplevs så om man tidigare suttit med i alla intervjuer, men det är inte syftet. Det är viktigt att skilja på rollerna och det är arbetsgivaren som intervjuar och anställer, sa Kajsa Möller då.
Förbundsregionernas representanter är överens om att det också har tagit för lång tid. Detta utifrån hur det har fungerat med att ha tillförordnade gruppchefer så länge. Det är sällan gruppcheferna det har varit fel på anser ordförandena, utan de förutsättningar under vilka de jobbar.
– Takhöjden har ju varit lägre än någonsin och det kan man ju förstå. Är man tf är man ju helt i den tillsättande chefens händer om man är intresserad av att bli ordinarie gruppchef, säger Anna Ramsten.
Hon menar att det hade varit ok om det gällt för en kortare tid.
– Men nu är vi inne i månad tolv.
En annan aspekt av tillsättningen som har fått kritik är att det krävs att du ska vara inspektör för att kunna tillsättas som gruppchef. Det trots att vad som krävts för att bli inspektör är väldigt olika i de olika regionerna. På vissa håll har poliser automatiskt blivit inspektörer efter ett visst antal år i tjänst, men på annat håll har det kunnat dröja länge och numer går det inte att tilldelas inspektörsgraden om man inte redan har den. Många av de tillförordnade gruppcheferna är polisassistenter och kan därmed inte söka den tjänst de tillförordnats.
I region Nord finns det polisassistenter som har jobbat i 15 år. Här, liksom i flera andra regioner, kan det komma att bli tal om att göra undantag eller rekrytera i efterhand.
– Det finns helt enkelt inte tillräckligt många inspektörer för att kunna fylla platserna, säger Lisa Fältmark, som representerar Polisförbundet i en arbetsgrupp som har skapats för att överse tillsättningarna.
I slutet av februari ska tillsättningarna i Nord vara klara. Först då kommer man att se över om det uppstår luckor och om det i så fall finns resurser att rekrytera.
– Det är väldigt rörigt kring det här. Vi vet inte ens hur många gruppchefer som ska tillsättas, säger Lisa Fältmark.

Foto: Johan Svanestrand
Erling Staxäng Foto: Johan Svanestrand

Erling Staxäng ordförande i Polisförbundet Väst berättar att flera av de tillförordnade cheferna är polisassistenter och vet att de inte är aktuella då tjänsten permanentas.
– De vet att ”här kommer jag inte i fråga” även om de kanske är mest lämpade, säger han.
Den enda chansen för polisassistenter att få jobben är om platserna inte blir tillsatta och en andra vända, med rekrytering blir av för att lösa det.
– Men det kanske inte blir just den tjänsten där en polisassistent var lämpligast.
I Syd har den fackliga inblandningen i tillsättningen av gruppchefer sträckt sig till att facket får erbjudande om att stå med som kontaktpersoner i annonsen. När annonsen väl gick ut var det nio arbetsdagar till sista datum för intresseanmälan. Något Tomas Stjernfeldt, förste vice ordförande i Syd, tycker är väl kort om tid. I Syd har mycket också hamnat på vänt på grund av situationen med flyktingarna och på det förhöjda terrorhotet.
– Det kommer nog dröja två tre månader till och det är ju en knepig situation de tillförordnade cheferna har. Många saknar ju utbildning i administration och arbetsmiljö till exempel och jag upplever att det finns en viss osäkerhet i vilket mandat man egentligen har. De frågar några extra gånger och de är definitivt överbelastade, säger Tomas Stjernfeldt.
Samtidigt som man tycker att den osäkra situationen för gruppcheferna har varat alltför länge så anser många att själva processen, när arbetsgivaren väl tagit tag i tillsättningen, är för forcerad.
– Det har varit som att man först suttit på händerna och nu ska allt ske jättefort, säger Erling Staxäng.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst