Annons
Annons
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
Illustration: Emma Hanquist/Form Nation
Illustration: Emma Hanquist/Form Nation

Vill du vara borta från jobbet ett tag för att göra något annat? Både lagtexter och villkor i kollektivavtalet måste synas för att avgöra om det är möjligt.

verktygslada
Illustration: Emma Hanquist/Form Nation

Vill du vara borta från jobbet ett tag för att göra något annat? Både lagtexter och villkor i kollektivavtalet måste synas för att avgöra om det är möjligt.

Anledningen till tjänstledigheten är det mest avgörande för beslutet om du ska få ett ja eller nej på din ansökan. Den största skiljelinjen rör frågan om arbetsgivaren ska eller kan bevilja ledigheten. Vissa skäl omfattas av lagar som ger arbetstagaren rätt att vara tjänstledig. I princip kan man säga att det i de fallen bara krävs att ansökan kommer in i tid. Hit hör till exempel vanliga skäl som föräldraledighet och studier.

I andra fall är villkoren formulerade så att arbetsgivaren bör eller kan ge ledigt men är alltså inte skyldig till det. Det kan till exempel handla om möjligheten att tillfälligt vara anställd hos en privat arbetsgivare.
– Då görs en bedömning utifrån bland annat hur polisens arbetssituation ser ut, hur lång tid polisen vill vara borta, vilka ekonomiska konsekvenser ledigheten kan medföra och vad anledningen till ledigheten är, säger Mathias Berg, jurist på Polismyndighetens arbetsgivarpolitiska sektion.

Sen finns dessutom paragraf 10 b i tjänstledighetsförordningen som har rubriken ”Annan ledighet”. Ibland kallas den skämtsamt för slasktratten. Den inkluderar många ärenden som inte direkt kan inordnas i de ledighetsskäl som omnämns i lagar och avtal.  Med stöd av den kan en arbetstagare få ledigt för lite vad som helst om det finns skäl till det och förutsatt att det inte drabbar Polismyndighetens verksamhet eller ekonomi i alltför hög utsträckning.

Ett aktuellt exempel på ett sådant fall är frågan om Magnus Ingessons möjlighet att få ledigt för att träna Charlotte Kalla. Vid sidan om jobbet som utredare i Piteå är Magnus Ingesson skidåkarens personliga tränare. Magnus Ingesson blev tidigare beviljad att vara med Kalla på exempelvis träningsläger och tävlingar, men nu har han fått nej på sin ledighetsansökan.

Mathias Berg känner inte till det enskilda fallet men ser en risk i att den här typen av tjänstledighetsfrågor kan bedömas olika eftersom det än så länge saknas nationella riktlinjer för hur de ska hanteras nu när polisen har gått från att vara 23 till att vara en enda arbetsgivare.
– Det behövs styrdokument kring det här. Självklart är målet att alla poliser ska behandlas lika oberoende av vem som beslutar i ärendet. Det är också därför den formella beslutsrätten i tjänstledighetsärenden än så länge ligger så högt som hos den regionala HR-chefen som kan bolla svårbedömda frågor i HR-chefernas gemensamma nationella ledningsgrupp, säger Mathias Berg.

Carina Ytterström, ordförande för Polisförbundet Västernorrland, anser att Polismyndigheten borde vara mer frikostig med att bevilja tjänstledigt eftersom det gynnar den enskilda polisen och indirekt hela organisationen.
– Du utvecklas när du gör annat vid sidan om och den erfarenheten tar du ju sedan med dig och kan dra nytta av i polisjobbet, säger Carina Ytterström.

Det gäller för olika typer av tjänstledighet

Förutsatt att vissa grundläggande förutsättningar är uppfyllda, har du till exempel, rätt att vara ledig för att:

 • Jobba för en annan statlig arbetsgivare i upp till två år.
 • Vara föräldraledig.
 • Vårda en svårt sjuk anhörig, förutsatt att du har närståendepenning. Arbetsgivaren ska meddelas om ledigheten så snart som möjligt..
 • Driva ett eget företag under ett halvår.
 • Studera. Ledigheten kan dock skjutas upp, i upp till ett halvår om studieledigheten skulle skapa problem för arbetsgivaren.
 • Utföra de uppdrag som krävs av skyddsombud eller fackligt förtroendevalda.

Du kan få vara ledig för att:

 • Förkorta arbetstiden för vård av barn.
 • Vara fackligt anställd.
 • Jobba för en annan arbetsgivare som inte är statlig.
 • Göra något helt annat du är engagerad i, som att delta i idrottsaktiviteter, skriva en bok eller prova på konstnärslivet.

Källa: Matthias Berg, jurist på Polismyndigheten.

Så ansöker du om tjänstledigt:

 1. Berätta för din närmsta chef att du vill vara tjänstledig.
 2. Ansök om ledigheten genom att registrera den i Egenrapportering. På Intrapolis kan du hitta information om ledigheter under rubriken ”Min anställning”. För de flesta längre ledigheter ska ansökan göras minst två månader innan ledigheten påbörjas.
 3. När beslutet om din önskade ledighet ska fattas är tågordningen oftast den att din närmaste chef kommer med ett förslag som regionens HR-chef sedan utgår från i det slutliga utslaget. Som arbetstagare kan du se i Egenrapportering om ledigheten fått ja eller nej.

Källa: Anita Widar, lönespecialist på Polismyndighetens HR-avdelning.

 

Anna-Karin Andersson
frilansjournalist

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser