Skyddsombud gläds
åt elpistolförslag

28 januari 2016, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Elchockvapen bör införas i Sverige, enligt en rapport som tagits fram av Polismyndigheten.Elchockvapen bör införas i Sverige, enligt en rapport som tagits fram av Polismyndigheten.

Sverige, Italien och Norge är de enda europeiska länderna som i dagsläget inte har elpistoler. Nu föreslår en arbetsgrupp att också svensk polis ska förses med elchockvapen. I rapporten ”Polisens användning av skjutvapen och eventuella behov av åtgärder” fastslås bland annat att svenska poliser använder skjutvapen i högre utsträckning än sina kollegor i andra länder och att användningen borde gå att minska om man introducerar modernare hjälpmedel.

Kjell Borgström, huvudskyddsombud i Halland, satt med i utredningsgruppen i samband med riskbedömningen.

– Etiska rådet har länge motsatt sig elpistoler men nu vet vi att det inte finns några faror till exempel om de används mot en person med pacemaker, säger han och fortsätter:

– OC-sprejen ger ofta dålig verkan och kontaminerar polisen och kollegorna vid 30 procent av fallen då den används. Vi gick igenom 70 fall då poliser skjutit och fann att i 33 av dem skulle elpistoler ha varit ett bra alternativ.

Att införa elpistoler skulle enligt utredningen rädda ett liv vart tredje år i snitt. Kostnaden beräknas initialt till runt 26 miljoner kronor. Kjell Borgström menar att det inte finns mycket som talar emot ett införande av elchockvapen. Men han nämner att det exempelvis kan inträffa att skytten missar eller angriparen har för tjocka kläder på sig. Användaren måste också lära sig nya rutiner. För att kunna använda elpistol bör polisen komma närmare än sju meter från målet.

– Jag är säker på att det där går att komma till rätta med genom utbildning, det har ju gått i nästan alla andra länder.

Det finns också en rättslig aspekt som inte har nämnts så ofta. Om en polis väljer att använda skjutvapen, trots att han eller hon också har en elpistol, kan agerandet ifrågasättas i efterhand vid en domstolsprövning.

– Situationen kan uppstå att man sitter i lugn och ro efteråt och hävdar att det hade gått att göra annorlunda, där har vi en del att fundera på, säger Kjell Borgström.

Rapporten ska nu utvärderas av Etiska rådet.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst