Annons
Annons
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
KOLLAGE
Kollage: Ali Moosavian

Den som exempelvis skadats i tjänsten, pluggat juridik eller arbetat förebyggande mot narkotika kan få ett litet ekonomiskt tillskott. Det är nämligen exempel på sådant som du kan få stipendier för som polis.

Kollage: Ali Moosavian
Kollage: Ali Moosavian

Den som exempelvis skadats i tjänsten, pluggat juridik eller arbetat förebyggande mot narkotika kan få ett litet ekonomiskt tillskott. Det är nämligen exempel på sådant som du kan få stipendier för som polis.

Det finns en rad olika stiftelser och fonder som delar ut bidrag och stipendier till poliser med syfte att ge ett ekonomiskt stöd vid särskilda behov eller som en uppmuntran för något man gjort eller förväntas att göra.

Som facklig medlem har man exempelvis möjlighet att söka bidrag från tre olika stiftelser genom Polisförbundet. Bidragen delas ut en gång per år och bygger på principen att alla som ansökt och som uppfyller de uppsatta kriterierna får en del av den årliga pengapotten.

För att ha rätt till bidrag från exempelvis polisskadestiftelsen ska du ha utsatts för en brottslig gärning. Stiftelsen ger alltså inte stöd om du skulle göra dig illa när du snubblar på väg mot ett ingripande. Däremot värderas psykisk påverkan på samma sätt som fysisk.
– Om man vid ett ingripande blivit stucken av en kanyl är det troligen inte smärtan av sticket som är värst. Men du kan ha blivit kränkt eller orolig över den potentiella smittorisken och då uppfyller du kraven, säger Carina Ågren, som är den som administrerar de inkomna ansökningarna på Polisförbundet.

Ett generellt råd är att noggrant gå igenom kriterierna för den fond eller stiftelse som kan vara aktuell och beskriva bakgrunden till varför man söker bidraget. Långa utläggningar ger dock inte bättre utdelning än en kort och koncis. Det görs en rättvis bedömning. Carina Ågren understryker också att det inte rör sig om några stora summor.
– Ibland känner jag att jag skulle vilja dela ut så mycket mer när jag läser ansökningarna. De flesta som får bidrag blir ändå tacksamma. Det ger en möjlighet att kunna genomföra det lilla extra, som en resa till exempel, säger Carina Ågren.

Kungafonden är en stiftelse som ger ekonomiskt stöd för poliser som skadat sig i relation till tredje man. De har ett liknande ansökningsförfarande som Polisförbundet men delar ut bidrag flera gånger per år och oftast något större summor.
– Pengarna ska användas till rehabilitering som en komplettering till det som arbetsgivaren bekostar. Det kan handla om exempelvis massage, kiropraktik eller psykologstöd, säger Anncharlotte Nilsson, kanslichef på Kungafonden.

Det finns även stiftelser som själva utser pengamottagaren efter rekommendationer. Varje år premierar till exempel Svenska Carnegie Institutet en framstående polis som arbetar med narkotikaproblem med ett stipendium på 25 000 kronor.
– Stipendiaten hålls hemlig fram till den årliga utdelningen vid Svenska Narkotikapolisföreningens utbildningskonferens. Det brukar bli ett glatt inslag, säger Peder Langenskiöld, verksamhetschef på Svenska Carnegie Institutet.

Anna-Karin Andersson
frilansjournalist

Stipendier för dig som är polis:

  • Hildur Johnsons stiftelse för social verksamhet ger bidrag till poliser som av olika anledningar har det svårt. Bidraget är på cirka 3000 kronor och ska användas för att kunna göra ”det där lilla extra”. Söks via Polisförbundet.
  • Polisskadestiftelsen ger bidrag till poliser som skadats i tjänsten genom brottslig gärning. Bidragsbeloppet är i genomsnitt på 3 000 kronor och söks via Polisförbundet.
  • Hildur Johnsons minnesfond för utbildning kan ge bidrag för studier i exempelvis sociologi, juridik, språk eller för en studieresa som är av värde för polisyrket. Stipendiet delas ut i efterhand och kräver intyg på avklarad utbildning eller genomförd studieresa. Ansökan genom Polisförbudet.
  • Stiftelsen Kungafonden ger bidrag till poliser som skadats i tjänsten i relation till tredje man. Beloppet är på mellan 10 000 och 30 000 kronor beroende på den sökandes behov. Ansökan görs via kungafonden.se.
  • Svenska Carnegie Institutet utser, efter förslag på kandidater från Polisförbundet och Svenska Narkotikapolisföreningen, en stipendiat per år som får 25 000 kronor för att utvecklas ytterligare inom narkotikaområdet. Ingen ansökan kan göras.

Fyra tips till dig i stipendiesökartagen:

  1. Hitta stipendier att söka. Ta hjälp av Stora fondboken som innehåller uppgifter om över 7000 olika stipendier och svenska fonder. Boken finns att låna på landets bibliotek.
  2. Vissa stipendier är aktuella eller lokala, kopplade till ett visst projekt, det kan löna sig att även i sin närhet hålla ögonen öppna.
  3. Läs noggrant kriterierna för stipendiet du söker.
  4. Förklara varför du söker, ge bakgrunden som gör att du uppfyller kriterierna och beskriv vad du skulle vilja göra med stipendiepengarna.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser