Annons
Annons

Ex-jobb om mental hälsa

2 februari 2016, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
psykisk ohälsa
Grafik: Ali Moosavian

Psykisk ohälsa kan förbyggas redan under studietiden. Det anser 75 procent av de yrkesverksamma poliser som delade med sig av sina erfarenheter i examensarbetet ”Psykisk ohälsa – vems ansvar?”.

Grafik: Ali Moosavian
Grafik: Ali Moosavian

Psykisk ohälsa kan förbyggas redan under studietiden. Det anser 75 procent av de yrkesverksamma poliser som delade med sig av sina erfarenheter i examensarbetet ”Psykisk ohälsa – vems ansvar?”.

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är idag den främsta anledningen till sjukskrivning i Sverige. Vanligast är depression, paniksyndrom, posttraumatisk stress, fobier, utmattningssyndrom och ångest.

Examensarbetet, utfört av Marika Fogle på Polishögskolan, tar avstamp i det faktum att polis är ett högriskyrke vad gäller att drabbas av psykisk ohälsa. Varför, hur vanligt det är och arbetsgivarens ansvar har studerats tidigare. Marika Fogle ville därför avgränsa ämnet ytterligare genom att utgå från sin egen situation; hur kan polisstuderande på väg ut i arbetslivet undvika att drabbas?

Marika Fogle utformade en enkät med nio frågor. Bland annat fick de svarande uppge om de själva drabbats av psykisk ohälsa och i så fall hur, vad han eller hon bedömde var orsaken, om de vid tillfället arbetade i yttre eller inre tjänst och i en liten, mellanstor eller stor stad. Vidare om de känt att de kunnat be arbetsgivaren om hjälp samt vad det lett till, om de anser att psykisk ohälsa kan förebyggas redan under utbildningstiden och hur det skulle kunna ske.

Planen var att skicka ut enkäten via mejl till alla anställda inom polisen, vilket dock inte var möjligt. Att använda intranätet var inte heller genomförbart. Marika Fogle valde därför att använda sig av sociala medier. I två slutna Facebook-grupper publicerades en länk till frågeformuläret.

Marika Fogle förklarar i examensarbetet sina tankar kring metodvalet. Exempelvis i vilken utsträckning personer är bekväma med att berätta om eventuell egen ohälsa samt att det i en av grupperna (UMF; Underbetald, Missnöjd och Förbannad) är rimligt att anta att många är kritiska mot Polismyndigheten. Gruppen bildades 2011 i samband med en lönerevision.

I sin analys rekommenderar Marika Fogle några saker hon gärna skulle se införlivas i Polishögskolans studieplan. Däribland en kurs i psykisk ohälsa, föreläsningar av poliser som drabbats, liksom fortsatt forskning inom området. Hon efterlyser också fokusering på chefer: ”Genom bra kontakt med medarbetare kan vi få en bra ledning, som i sin tur hjälper till att fånga upp individer som löper risk för psykisk ohälsa”.

Lotta Isacsson
frilansjournalist

Saxat ur enkäten:

Person som drabbats av psykisk ohälsa och hur det yttrade sig:

”Likgiltighet/mindre empatisk”

Person som drabbats av psykisk ohälsa, om anledningen:

”Behandlas som skit av AG. Dåligt avrapporteringssystem. För mycket arbetstid för tre-skift. Lågt till tak”

Svarande om vad de tror kan hjälpa blivande poliser att inte drabbas av psykisk ohälsa när de är färdigutbildade:

”Arbetsgivaren ska ha bättre utbildning”

 

”Mer positiv förstärkning på individnivå. Man måste få genuint beröm när man gjort bra ifrån sig”

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst