Annons

Annons

Lägeskoll på studentfronten

4 februari 2016, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
Foto: Johan Svanestrand
Foto: Johan Svanestrand

I Stockholm lobbar ordföranden för polisstudenterna för mer praktik. I Umeå är polisstudenterna kluvna till det planerade nybygget och i Växjö förbereder man sig på kraftig tillväxt.

Foto: Johan Svanestrand
Polisstudenterna i Umeå är inte odelat positiva till universitetets byggplaner. Foto: Johan Svanestrand

 

I Stockholm lobbar ordföranden för polisstudenterna för mer praktik. I Umeå är polisstudenterna kluvna till det planerade nybygget och i Växjö förbereder man sig på kraftig tillväxt.

 

Murat kom in på polisutbildningen vid tredje försöket och är en av pionjärerna på Södertörn. Nu hoppas han att tredje terminen på skolan ska förbättra balansen mellan teori och praktik.

-Det är kul att vara pionjär, men det har varit lite barnsjukdomar. Första terminen visste vi inte vad som skulle hända mer än två veckor fram i tiden och ibland har exempelvis tiden på tentorna varit otillräcklig, säger Murat till Polistidningen.

Som ordförande för polisstudenterna i Stockholm tar han aktiv del i Södertörnsutbildningens utformning och tycker att skolledningen varit lyhörd för studenternas kritik kring tentor och framförhållning. Andra terminen fick de ett schema från start.
-Och polislärarna är otroliga. De ger verkligen allt när de träffar oss. Men det är väldigt mycket teori, vi har bara haft en praktisk dag i veckan, och har väldigt lite ageranden och scenarieövningar.

Murat och ordförandena för studerandeföreningarna i Växjö och Umeå har en sluten Facebookgrupp där de luftar problem och diskuterar erfarenheter med varandra. Men när det gäller balansen teori/praktik så har utbildningarna fördelat ämnena olika över terminerna, så det är svårt att jämföra trots att han sett deras scheman, berättar Murat.
– Vi har redan haft examination i batong och OC, det har Umeå i termin tre.

En markant skillnad som Polistidningen kan notera är att polisstudenterna i Umeå och Växjö huvudsakligen är schemalagda fem dagar i veckan, medan Södertörnsstudenterna bara har undervisning tre dagar och får studera på egen hand övrig tid.
– Vi skulle inte ha något emot en dag till med utbildning på plats, men då skulle det vara mer praktik i så fall, säger Murat, som har studerat statskunskap med inriktning på företagsekonomi innan polisutbildningen.
Han säger skämtsamt att han är för självgod för att oroa sig för hur det ska gå för egen del efter examen.
-Men det är mitt uppdrag att lyfta oron från de andra. Vi vet inte hur det ska gå när vi från Södertörn kommer ut i verkligheten. Aspiranten blir det stora testet. För de som gick första terminen under hösten var det en extra besvikelse att fältstudierna ställdes in och det förstår jag.

Eva Schoultz

Umeåutbildningen
samlas i nybygge

Sedan starten år 2000 har polisutbildningen i Umeå varit utspridd i olika delar av staden. Våren 2016 påbörjas ett nybygge på Umeå universitets campus som ska ändra på det. Studenterna är dock inte odelat positiva. (Uppdaterad 4 februari)

”Polisutbildningshuset”, ett trevåningshus om 6200 kvadratmeter med bland annat lärosalar, kontor och övningslokaler, beräknas stå klart senhösten 2017.

Rektor Lena Gustafsson beskriver på universitetets webbplats beslutet som ”en tydlig signal om att vi satsar på polisutbildningen som en del av Umeå universitet.”

Lars-Erik Lauritz, universitetslektor och föreståndare för polisutbildningen påpekar att logistiken förenklas avsevärt när allt samlas på campus. ”Men framförallt är det många steg framåt för en utvecklande dialog. Polisstudenter kommer närmre andra studenter och våra anställda kommer närmre andra universitetsanställda.”

Ordföranden för polisstudenterna i Umeå är i sluttampen på sitt ordförandeskap och vill inte stå med namn i tidningen. Hon berättar att hon är kluven till det kommande nybygget. Att det blir mindre flängande är förstås en fördel, men jämfört med dagens lokaler innebär förändringen också vissa försämringar, konstaterar hon.
– De lokaler vi har idag är mycket större och där har vi ett eget kårhus och ett eget gym. Så verkar det inte bli i nybygget. Det är också skönt att ha lite avstånd från övriga studenter på universitetet när man rullar runt i buskarna på olika övningar, säger hon till Polistidningen.

Sedan i höstas genererar alla studier på polisutbildningen i Umeå högskolepoäng. Även på den förändringen är reaktionerna blandade, enligt ordföranden.
– En del tycker inte att det är viktigt alls. Andra tycker att det är jättebra, medan en del är sura för att de inte kan få tillgodogöra sig poäng retroaktivt fast de läst samma kurs, säger hon.

Fotnot: Delar av denna text publicerades redan 15 december.

Rekordtilldelning till Växjö

Andreas slutar som ordförande för studerandeföreningen i Växjö vid årsmötet i februari, eftersom han ska ut på aspiranten i april.

Han berättar att de cirka 375 polisstudenterna som idag pluggar vid Linnéuniversitetet trivs väldigt bra.
– Till hösten kommer det 250 nya studenter, varav 50 på distans. Om det fortsätter att vara så stort intag kommer utbildningen att ha fördubblats om några år, säger han.
Hans bedömning är dock att Linnéuniversitetet är väl rustat för att klara ökningen, även om vissa anpassningar kan behöva göras när det gäller exempelvis skåp och förvaring.

En av frågorna Andreas och övriga styrelsen driver just nu är boendet för de som kommer tillbaka från aspiranten i höst för åtta veckors ytterligare utbildning på universitetet. Andreas tillhör själv den första kullen med det nya upplägget, som innebär att studenterna behöver hitta någonstans att bo i två månader på utbildningsorten.
– Vi försöker underlätta för alla som kommer tillbaka från aspiranten genom att ta kontakt med bostadsbolagen, men det verkar inte vara helt lätt att hitta en bra lösning. Och jag tror att det här är ännu värre i Stockholm och Umeå, där det är riktigt svårt att få tag på boende, säger han.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst