Annons
Annons

Längre bort är inte närmare

Lena Nitz.
Lena Nitz

Ordförande Polisförbundet

Katharina
Katharina von Sydow

Ordförande Polisförbundet

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Det nya året har börjat med vargavinter. Bister kyla och mycket snö. Vitt, vitt, vitt vart än man ser. Det är vackert. Och samtidigt täcker snön de flesta skavankerna i ett ljusreflekterande täcke. Ungefär som flera uppfattar att Polismyndigheten försöker dölja polisens verklighet med vackra ord.

Det nya året har börjat med vargavinter. Bister kyla och mycket snö. Vitt, vitt, vitt vart än man ser. Det är vackert. Och samtidigt täcker snön de flesta skavankerna i ett ljusreflekterande täcke. Ungefär som flera uppfattar att Polismyndigheten försöker dölja polisens verklighet med vackra ord.

Efter ett år av en omorganisation som utlovar större närhet till dem vi är satta att arbeta för, alla människor i vårt land, är vi längre bort än någonsin. Rösterna kommer såväl från poliser som från dem vi är satta att skydda. Förtroendet för en polis är centralt. Och förtroende byggs genom att vara närvarande. Här har omorganisationen hittills misslyckats. Men vi poliser lyckas ändå. Enligt senaste undersökningen från Brå har två av tre stort eller mycket stort förtroende för polisen. Vi rankas således högst i hela rättskedjan.

Det här kommande året är det mycket som står på spel för oss poliser.

Lena Nitz Polisförbundets ordförande
Lena Nitz Polisförbundets ordförande

”Polismyndigheten manglar just nu ut en bild om att omorganisationen går bra. Den bilden behöver nyanseras.”

I år går omorganisationen in i ett nytt skede. Även 2016 kommer att bestå av kaos. Vi kan förvänta oss ytterligare månader med en ostrukturerad vardag med otydliga arbetsdirektiv, fortsatt ovisshet om din placering samt osäkert ensamarbete där ni borde vara två. Trots det kommer vi att klara upp brott, säkra trygghet hos behövande och stå som garant för demokratin. För det är det vi gör — fast vi är under stark påfrestning. Vi är prövade så att sömmarna nästan spricker. Än håller de.

Polismyndigheten manglar just nu ut en bild om att omorganisationen går bra. Den bilden behöver nyanseras. För det som inte fungerar blir gömt och glömt. Och det som inte syns kan inte förändras.

Därför jobbar vi på Polisförbundet outslitligt med att skapa de förändringar som våra medlemmar ber om. Från insidan. Nu är det är dags att ta nästa steg. Det gör du genom att berätta. Till utsidan.

Jag vet att flera av er upplever er tystade, direkt och indirekt. Berätta ändå. För dina ord är betydelsefulla. I Sverige har vi lagstadgad meddelarfrihet som ger dig rätt att lämna information till medierna om i stort sett vad som helst. Låt din röst höras. Låt den sändas i radio och visas i tv, låt orden nå människor via sociala medier och genom samtal. Berätta om din verklighet och om vilka konsekvenser den leder till. Berätta om vad du anser vara vitalt för att vi ska kunna fullfölja vårt uppdrag och berätta om alla lyckade insatser. För om en felaktig bild tillåts stå oemotsagd tillräckligt länge, tillräckligt ofta, skapas en ny sanning som vi sedan tvingas förhålla oss till.

Det är även i år vi förhandlar vårt nästa löneavtal. Vi är överens med rikspolischefen om att vår grundförmåga behöver extra stöd. Vi är överens om att vi behöver bli fler poliser, få mer resurser och att polisyrket behöver uppvärderas lönemässigt. Däremot är vi inte överens om hur mycket vi poliser är värda.

Allting hänger ihop.

Vi gick positiva in i den här omorganisationen för att vi ville komma närmare alla människor i vårt land. Nu håller vi fokus på målet. Tillsammans. För längre bort är inte närmare, oavsett från vilket håll du tittar.

Ämnen i artikeln

Detta är en ledare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst