Annons
Annons

Chefsrekryteringar underkänns i Överklagandenämnden

17 mars 2016, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Erling Andersson fick inte jobbet som chef för trafiksektionen, men överklagade tillsättningen och fick rätt mot Polismyndigheten. Och han är inte ensam. (Uppdaterad fredag 18 mars)

Erling Andersson fick inte jobbet som chef för trafiksektionen, men överklagade tillsättningen och fick rätt mot Polismyndigheten. Och han är inte ensam. (Uppdaterad fredag 18 mars)

– Jag har jobbat som chef på indirekt nivå inom trafikpolisen i tio år. Jag var också tf på den här tjänsten så när den lystes ut sökte jag den så klart, säger Erling Andersson.
Ganska snart fick han reda på att han inte gått vidare i processen. Till en början sänkte det honom ganska rejält.  Det var i mitten på juli och det han fallit på var en del av det test som använts vid chefsrekryteringen.

Erling Andersson berättar hur han först inte orkade ta tag i det. Han orkade inte ens ta reda på varför han inte gått vidare i processen. Samtidigt förväntades han fortsätta fungera som tillförordnad, vilket han tyckte var jobbigt.

Efter någon månad tog sig Erling Andersson för att ta reda på vad det var som brustit i testet och då fick han också veta vad han var bra på enligt detta. Han beskriver hur det lyfte honom tillräckligt för att kunna ifrågasätta om myndigheten verkligen gjort rätt. En kompis som var jurist hjälpte honom att överklaga.

I februari fick han besked från Statens Överklagandenämnd om att de givit honom rätt. Det trots att Polismyndigheten bland annat anförde att han inte var berättigad att överklaga då han redan hade en anställning inom myndigheten som kommissarie samt att överklagan borde avslås då den som fått jobbet var skickligare. Överklagandenämnden motsätter sig detta i sitt beslut och anser tvärtom Erling Andersson vara mer meriterad än den som fått tjänsten.

Tobias Virolainen
Tobias Virolainen

Erling Andersson sågar rekryteringsprocessen och får medhåll av Tobias Virolainen, ombudsman på Polisförbundet.
– Jag tror att man inte har haft tid med en ordentlig rekryteringsprocess. I stället har man vetat vem man vill ha och valt att lägga störst vikt vid det som talar för den personen, säger Tobias Virolainen.

Överklagandenämnden har fått in sammanlagt 15 överklaganden som gäller chefsrekryteringar inom Polismyndigheten sedan myndigheten bildades. Hittills har beslut fattats i tio av ärendena. I tre av dem, varav ett är Erling Andersons ärende, har bedömningen gjorts att den som överklagat borde fått tjänsten. I fem fall har myndigheten fått bakläxa på rekryteringsförfarandet. Endast i två ärenden har Polismyndigheten hittills fått rätt.

Nu mer har Erling Andersson en tjänst på NOA. Han kommer sannolikt aldrig hinna tillträda tjänsten som chef för trafiksektionen. Arbetsgivaren har också nekat honom den med just argumentet att den kommer att avvecklas inom kort. Men för Erling Andersson är processen ännu inte helt över.
– Jag hoppas att arbetsgivaren kommer att ge mig någon form av upprättelse, säger han.

Emma Eneström

”Vi går nu igenom
nämndens beslut”

Få chefstillsättningar har överklagats, skriver Anna Scocco på Polismyndighetens HR-avdelning i ett mejl till Polistidningen:

”Vi har de senaste två åren rekryterat över 500 chefer och cirka 1900 gruppchefer bemannas genom arbetsledningsbeslut.
15 överklaganden har inkommit.

Vi går nu igenom nämndens beslut om överklagandeärendena och hur vi principiellt ska hantera att besluten inte i alla delar är tydliga. Vi kan konstatera att nämnden i vissa ärenden inte var enig och att det inte lämnats skäl för besluten.

Bemanning av chefer i Polismyndigheten sker antingen genom rekrytering eller genom arbetsledningsbeslut med ett intresseanmälningsförfarande. De två processerna får inte blandas ihop.”

Anna Scocco skriver vidare bland annat att det är viktigt att få cheferna på plats och att ”samtliga arbetstagarorganisationer har beretts möjlighet att lämna synpunkter och förslag på såväl process som kravprofiler.” När det gäller rekryteringsförfarandet vet Polistidningen att alla fackförbund lämnade förhandlingen på nationell nivå i oenighet.

När chefstillsättningarna på alla nivåer är klara kommer en utvärdering ske, där ”även arbetstagarorganisationernas synpunkter tas tillvara” skriver Anna Scocco.

Eva Schoultz

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst