Annons
Annons

1 076 sökande till polisutbildningen kroknade redan vid webbformuläret

15 april 2016, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
”Tillsammans med Rekryteringsmyndigheten genomför vi regelbundet förbättringar av rekryteringssystemet” skriver Max Lutteman, som ansvarar för Polismyndighetens kompetensförsörjning. (Uppdaterad söndag 17 april)

Att polisutbildningens 300 platser inte fylldes väcker frågor, särskilt som det är tänkt att 800 ska påbörja utbildningen nästa vår.
”Tillsammans med Rekryteringsmyndigheten genomför vi regelbundet förbättringar av rekryteringssystemet” skriver Max Lutteman, som ansvarar för Polismyndighetens kompetensförsörjning.
(Uppdaterad söndag 17 april)
Här är statistiken som visar hur de sökande föll bort under antagningsprocessen;
 • 40 procent av de sökande är kvinnor.

  4 589 personer sökte.

 • 430 gallrades bort direkt, då de omfattades av spärrtid.
 • 1 076 fyllde inte i det webbformulär som ingår i antagningsprocessen, där man bland annat ska uppge vikt och längd.
 • Ytterligare 611 kuggades på grund av webbformulärets innehåll.
 • 345 uppfyllde inte betygskraven.
 • 174 sökande hade inte registrerat ett konto vid Universitets- och högskolerådet, UHR.
 • Sex av de som hade registrerat konto hos UHR hade inte godkända meritvärden.
 • 30 av de som återstod hade prövats tidigare

 


 

Efter dessa gallringar kallades de återstående 1917 sökande till tester i Rekryteringsmyndighetens regi.

En tredjedel av de kallade, 654 personer, kom inte till testerna.

 


 

1 263 sökande testades

 

Procentsatsen anger hur stor andel av de testade som underkändes:

 • 636 sökande kuggade på Uniq, ett datoriserat begåvningstest* och 24 föll bort på Neo-Pir, ett personlighetstest.  Sammanlagt 67 procent.
 • 203 sökande, 21 procent, underkändes i psykologbedömningen.
 • 48 sökande, 5 procent. klarade ej ergometercyklingen.
 • 42 sökande, 4 procent, kuggades efter övrig medicinsk bedömning.

  77 individer – 30 procent – av de antagna till polisutbildningen är kvinnor. Två av dessa kvinnor har utländsk bakgrund. (Född utrikes / har två utrikesfödda föräldrar.)
 • 33 sökande, 3 procent, föll bort på testet av muskelstyrka, Isokai, där godkänd-nivån är sex för män och tre för kvinnor. Endast en manlig sökande sållades bort i detta moment.
*52 procent av kvinnorna
och 49 procent av männen som gjorde begåvningstestet underkändes i denna del.


277 klarade testerna (15 procent)

 • Elva av dessa föll bort efter säkerhetssamtalet.
 • 12 tillkom, som godkänts vid tidigare sökomgångar.
 • 21 valde att återta sin ansökan.


 

257 polisstudenter påbörjade studierna i januari.

Det var 43 färre än de 300 Polismyndigheten tänkt sig.


Uppdaterat söndag 17 april:

Skriftlig kommentar av Max Lutteman,
chef för Polismyndighetens kompetensförsörjning:
”Under 2014 införde polisen ett nytt rekryteringssystem som genomförs av Rekryteringsmyndigheten på uppdrag från Polismyndigheten.
Vi har nu genomfört tre rekryteringsomgångar, och påbörjat den fjärde. Tillsammans med Rekryteringsmyndigheten genomför vi regelbundet förbättringar av rekryteringssystemet. Vi såg till exempel ganska tidigt att de spärrtider som infördes inte fungerade som planerat. De tas nu stegvis bort och till nästa rekryteringsomgång är de helt borta.
Vi justerar även i den webbansökan som alla sökanden ska fylla i och ser också samtidigt över utformningen av den psykologintervju som genomförs.
Det ställs höga krav på polisyrket och därför ställs det också höga krav på den som ska antas till utbildningen, därav sänks inga krav. För att vi ska kunna anta dem som har de bästa förutsättningarna för polisyrket, ska vi ha en rekrytering som är objektiv, transparent och som ställer relevanta krav.
Om det fattas beslut i enlighet med det betänkande som utredaren Petra Lundh lämnar till regeringen den 1 maj, blir polisutbildningen en akademisk utbildning (kandidatexamen) från och med starten av höstterminen 2018.
Jag ingår i utredningens expertgrupp och vi har påbörjat en stegvis utveckling av rekryteringsprocessen så att den ska harmonisera med gällande antagningsregler från Universitets- och högskolerådet.
Vi arbetar ständigt med att utveckla polisen som en attraktiv arbetsgivare, både för att få sökande till polisutbildningen och för att få poliser att stanna i yrket.”
Max Lutteman
Chef HR/kompetens

Om 5,6 procent av de som söker polisutbildningen inför våren 2017 antas (samma kvot som våren 2016) så krävs 14 286 sökande för att fylla de planerade 800 utbildningsplatserna.
Om antalet sökande är 7 000 krävs att dubbelt så stor andel av de sökande antas för att fylla alla 800 platserna.
Inför polisutbildningen med start hösten 2016, då 550 platser planerats, är antalet sökande 6 584.
Uppdatering 24 april
Grafik: Ali Moosavian
Grafik: Ali Moosavian

Inför våren 2017 har över 8 000 sökt polisutbildningen, enligt Polisen.se 3 juni.

 


signalementpippi 2
Illustration: Jens Nyström

Uppsnappat på Twitter

Brokopp @Brohopp ”Hur många gånger har det inte sagts: ”det är ju så många som söker…” Trots det fyller vi inte ens 300 platser”

Anders Ygeman @Ygeman: ”jag säger att vi måste göra betydligt mer. I samband med att polisen blir högskoleutbildning ser vi också över rekryteringen.”

Kristina @Lusbus: ”hört flera som fyllt i webb-form o ej gått vidare med motiveringen ”dålig hälsa” o detta är människor som är hälsosamma och ärliga.”

Thomas Boking @thomas_boking: ”Jag vet vilka förändringar jag inte vill se…lägre språkkrav och lägre fysisk förmåga…”

ElMa @Bettan55: ”Illa. illa, bara att höja lön och status för att få bättre sökande. Det är akut!”

Patrik Stridsman @P_Stridsman: ”skulle kanske vara tydligare beskrivning av vad poliserna ska göra under sin karriär. Ta bort bilder på NI, helikopter mm på rekryteringsaffischer. Oerhört viktigt att peka på att grundarbetet är IG o utredning o att mkt arbetet bedrivs dygnet runt”

Katharina von Sydow @VonKatharina: ”polisyrket är attraktivt säger @Ygeman men vilka är det som attraheras att söka?”

Tobiv @tobviro: ”Uppenbart att statusen på yrket behöver höjas. Svaret: Högskola, högre lön, bättre arbetsmiljö, inklusive arbetstid.”

 

Läs mer:

 

”Jag fick till slut tacka nej till min plats”

Anders Ygeman: ”Polisyrket är väldigt attraktivt”

Polisförbundets ordförande Lena Nitz i Expressen:
”Ingen konkurrens om man vill bli polis längre”

 

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst