Annons
Annons

”Ett arbetssätt i sin linda”

7 april 2016, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

En majoritet av poliserna upplever organisationen som toppstyrd. Det visar den lägesbild som Polismyndigheten presenterade i förra veckan.

En majoritet av poliserna upplever organisationen som toppstyrd. Det visar den lägesbild som Polismyndigheten presenterade i förra veckan.

”Har vi kommit närmare medborgarna?” är den fråga som Polismyndigheten ställer sig i den lägesrapport som presenterades den lägesrapport den 22 mars. Svaret går att läsa som ett stort nej.

Rapporten visar också att medarbetarnas delaktighet i arbetet inte blivit vad den var menad att bli. Det har bland annat framkommit i en Demoskopundersökning som Polismyndigheten lät genomföra i december 2015.
Bland annat visar undersökningen att bara sex procent av poliserna anser att de haft möjlighet att bidra i förändringsarbetet med den nya organisationen.  Av poliser i yttre tjänst i lokalpolisområdena svarade 60 procent av de tillfrågade att de i mycket liten utsträckning eller ingen alls varit involverade i aktivitetsplaneringen. Det senare har enligt Johan Dixelius koppling till implementeringen av medborgarlöften.
– Att det förs en dialog med de poliser, i yttre tjänst och inom utredningsverksamheten, som befinner sig ute i lokalpolisområdena är ett tydligt moment i arbetssättet. Då 103 av 290 kommuner har genomfört medborgalöftena borde det ha synts i demoskopundersökningen men så är inte fallet, säger han.

Johan Dixelius, arbetar på rikspolischefens kansli och har som del av Polissamordningen drivit igenom idén med medborgarlöften. Han vill inte peka på var ansvaret ligger för att man misslyckats med medarbetarinflytandet. Enligt honom är det lokalpolisområdescheferna som ska se till att medarbetarnas åsikter fångas upp i dialog, men han menar på att förutsättningarna för detta inte har varit de bästa.
– Sedan är ju det här ett arbetssätt i sin linda och den här lägesrapporten är vad vi kallar en nollrapport. Det kommer en ny under våren och vi ska regelbundet följa upp hur det går.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst