Annons
Annons

Edvard, polis i Rinkeby/Tensta:
”Vi har svikit de här områdena”

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
Här ska den nya polisstartionen ligga. Foto:Lantmäteriet
Här på Rinkeby Allé ska den nya polisstationen ligga. Foto:Lantmäteriet Grafik: Ali Moosavian

Här ska den nya polisstartionen ligga. Foto:Lantmäteriet
Här på Rinkeby Allé ska den nya polisstationen ligga. Foto:Lantmäteriet Grafik: Ali Moosavian
Rinkeby5
Siv Stendahl

Rinkeby och Tensta är extra utsatta när det gäller kriminalitet – något som ska stävjas bland annat genom en ny polisstation. Men huvudskyddsombudet Siv Stendahl tror att polisnumerären kan behöva bli dubbelt så stor som den planerade om man ska uppnå en långsiktig förbättring.

”Förbanna inte mörkret, tänd ett ljus.” Så står det på en av väggarna i Tensta tunnelbanestation. Det första jag ser när jag kommer upp för den långa rulltrappan är en polisbuss, en radiobil och flera poliser.

– Har det hänt något? frågar en blond kvinna i svart kappa.
Nej, det har inte hänt något. En av poliserna förklarar att de är på plats för att skapa trygghet.
– Åh, vad bra.
Innan hon hastar vidare säger kvinnan att de är välkomna in på Livstycket, en ideell kvinnoförening som håller till i centrum, när de vill.
– Vi har alltid kaffet på.

Edvard hör till Järvas ingripandeverksamhet som än så länge är placerad i den gamla basstationen för Västra Stockholm, tillsammans med resten av före detta nordvästra Stockholms IG. Är han kvar 2018 kommer han att flytta med till Rinkeby. Den nya stationens läge, i förortens centrum, tycker han är lite utsatt. Samtidigt menar han att den är bra, för som flera av hans kollegor också säger, ”om inte vi vågar vara där vem ska då våga?”
– Jag kan känna att vi har svikit de här områdena när vi har låtit det gå så här långt. Nu kan vi försöka hämta hem det, säger Edvard.

”Områdena har övergivits av samhället sedan länge.”

15 särskilt utsatta områden

Vivalla, Örebro
Hallunda/Norsborg, Botkyrka (Norra Borkyrka
Husby, Stockholm
Ronna/Geneta/Lina, Södertälje
Rinkeby/Tensta, Stockholm
Araby, Växjö
Rosengård söder om Amiralsgatan, Malmö
Södra Sofielund (Seved), Malmö
Bergsjön, Göteborg
Biskopsgården, Göteborg
Gårdsten, Göteborg
Hammarkullen, Göteborg
Hjällbo, Göteborg
Lövgärdet, Göteborg
Skäggetorp, Linköping

I februari offentliggjorde Polismyndigheten en rapport som listar 53 områden där kriminella nätverk har stor påverkan. Rinkeby/Tensta i nordvästra Stockholm räknas som ett av 15 områden som klassas som särskilt utsatta; platser där de ”boende upplever att det finns en potentiell hotbild från de kriminella i området vilket har lett till en obenägenhet att delta i rättsprocessen.”  Detta i sin tur innebär att ”det är svårt eller nästintill omöjligt för polisen att fullgöra sitt uppdrag … Områdena har övergivits av samhället sedan länge.”

Rinkeby/Tensta har även pekats ut som ett av de områden som Polismyndigheten ska satsa särskilt på. Bland annat ska det finnas områdespoliser som i första hand jobbar med att bygga förtroende och skapa trygghet snarare än med regelrätta ingripanden mot brott. Polisområdeschefen i Järva hoppas på att kunna rekrytera ett drygt tiotal områdespoliser inom ramen för satsningen. Samarbete med andra myndigheter ses också som en nödvändig åtgärd i de aktuella områdena.

Siv Stendahl, som är huvudskyddsombud för Stockholm Nord, tycker att förutsättningarna finns för att arbetet i Rinkeby/Tensta ska kunna flyta på som vanligt.
– Men om det ska göras en satsning behövs det nog fler poliser än vad som ryms på den nya stationen. Min uppskattning är att de skulle behöva vara dubbelt så många för att nå en långsiktig förbättring, säger hon.
Siv Stendahl syftar på att även om man lyckats komma åt vissa kriminella nätverk och lagföra personer, så finns det alltid nya kriminella redo att ta vid.

Diana Sundin
Diana Sundin Foto: Magnus Laupa

”Min reaktion var ju faktiskt:
Va’ – ska jag ut till Rinkeby?”

Diana Sundin, som är planerare på Järva och har jobbat som polis i 37 år, var tidigare facklig ordförande för Västerortspoliserna. När hon gick till cheferna och frågade vad de tyckte att det skulle bli av henne efter omorganisationen så ville de ha henne till ledningsstöd på den kommande Järvastationen.
– Min reaktion var ju faktiskt: Va – ska jag ut till Rinkeby? Men nu trivs jag jättebra och det är en fantastisk personal. De kämpar och de tar hårda smällar och de reser sig igen och vill hjälpa och ställa till rätta.
Det har enligt Diana Sundin varit en riktigt tuff höst. På grund av världsläget har det blivit mycket kommenderingar, trots att Järva skulle vara fredat för att få möjlighet att handskas med sina egna problem.
Det stör polisernas arbete i området.
– Det går ju så fort att tappa i de här områdena. Några dagar utan poliser räcker och så får man lite börja om. Jag tror att det skulle behövas folk ute till fots dygnet runt.

Jörgen Ohlsson
* Järva ingår i ett pilotprojekt där man försöker komma fram till hur ett lokalpolisområde ska organiseras. I detta försök ingår att ett kansli inrättas. Jörgen Ohlsson är kanslichef. Foto: Magnus Laupa

Enligt Rinkebystationens tillförordnade kanslichef*, kommunpolis Jörgen Ohlsson, är dessutom antalet poliser på pappret inte detsamma som antalet som faktiskt är i tjänst.
Han har räknat ut att de som hör till den nya stationen i nuläget är 183, men bara 143 arbetar i området. Resten är tjänstlediga, föräldralediga, jobbar någon annanstans eller liknande.

”Det pratas en del om att parkeringsplatserna inte kommer att räcka.”

Tobias och Martin ska också till Rinkebystationen. De hör till det som tidigare var närpolisområde Södra Järva, och är stationerade i Vreten. Även de tycker att det känns viktigt att jobba just här i Rinkeby/Tensta. De har varit poliser i ett och ett halvt år och trivs med att det händer mycket. Därmed inte sagt att de inte funderar på riskerna och många kollegor är skeptiska till säkerheten på nya stationen.
– Det pratas en del om att parkeringsplatserna inte kommer att räcka och så och det kommer nog att bli avgörande också för mig. Och det finns definitivt folk som inte tänker följa med, säger Tobias.
– Jag tittar inte över axeln, men det är klart, har man varit med och gjort ett tufft ingripande vill man kanske inte stå och hänga i centrala Rinkeby efter jobbet, säger Martin.
Ingen av dem ser det som ett alternativ att åka kommunalt.

Åtgärder

För att komma tillrätta med problematiken i de 15 områdena krävs enligt rapport från NOA:

  • åtgärder som kan öka allmänhetens förtroende för polisen till exempel ökad uppklaringsprocent
  • proaktiv bekämpning av handeln med narkotika
  • kontinuerlig polisiär närvaro och uthålliga riktade insatser
  • ökad samverkan med andra samhällsaktörer i området
  • en genomlysning av resandeproblematiken i ett bredare perspektiv än enbart terrorism

Källa: Rapporten Utsatta områden – sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade händelser.

Flera poliser som jobbar i Tensta och Rinkeby vittnar om att det ganska ofta händer att folk kommer fram och visar uppskattning. Eller ställer frågor. Som en tanig kille som, när Polistidningen är på besök i Tensta, närmar sig en grupp poliser. I släptåg har han två yngre, lite nervöst flinande, kompisar.
– Varför är ni här ibland men ni griper aldrig någon?
– Jo, men ibland griper vi någon, svarar en av poliserna.
– Jo, men varför är ni här utan att gripa någon?
Killen får ungefär samma svar som damen fick tidigare. Efter en stund nöjer han sig med det och slinker iväg mot butikerna i centrum.

Alla är inte lika positiva till polisernas närvaro. De som gömmer sina droger kring tunnelbaneuppgången till exempel. Ibland till och med inne bland varorna i kiosken, berättar en av poliserna.
– Ibland lämnar de lappar till oss också. Vad stod det nu igen? ”Knulla din morsa, hälsningar grabbarna.”
Arbetsklimatet är tufft. De kriminella som kontrollerar delar av stadsdelarna vill att polisen håller sig borta. Stenkastning är inte ovanligt och att någon går på parkerade polisbilar och sabbar eller till och med tuttar på förekommer. Ensamma patruller kan inte göra ingripanden. De bör alltid vara två så att en kan hålla koll på den andres bil. Polisen har också fått underrättelser om att personer hotar med att ”kasta äpplen på polisen”. Händelsen i Tumba, där en polisbuss faktiskt utsattes för en handgranatattack, finns i medvetandet.
– Visst händer det att man tänker på det.

”Vi behöver de erfarna poliserna kvar i området också.”

fenix

Insats Fenix var ett projekt som startade 2014 och som gick ut på att lagföra de mest brottsaktiva personerna i Järva och på så vis komma tillrätta med den grova brottsligheten i området och utöka det konstaktskapande och förtroendebyggande åtgärder i nära samverkan med andra aktörer i samhället.  Numer integreras det arbetet i lokalpolisområdets verksamhet.

Niclas Andersson, lokalpolisområdeschef i Järva, har goda erfarenheter från Fenix, en insats som gått ut på att lagföra grovt kriminella i Järvaområdet. Fenix är nu integrerat i lokalpolisområdets övriga arbete. Han var själv kommenderingschef för insatsen. Han tycker att man har relativt goda förutsättningar för att komma långt i Rinkeby/Tensta. Även utifrån ambitionen som rör de 14 prioriterade områdena. Han menar att bemanningen är god, till skillnad från i många andra områden på listan.
– Vi får bra med påfyllning från polisutbildningen, men vi behöver de erfarna poliserna kvar i området också. Det är jätteviktigt, säger han.

Att Rinkeby/Tensta hör till de prioriterade områdena i Stockholmsområdet bidrar enligt lokalpolisområdespolischefen Niclas Andersson till att de poliser som jobbar där blir en del av den politiska debatten. Flera namnkunniga politiker har inbokade besök och det är inte med någon större entusiasm som poliserna på dagens utsättning får veta att de har ännu en journalist i hasorna. En TV-inspelning i Tensta slutade med att teamet utsattes för stenkastning. Trots den mediala uppmärksamheten är det svårt att nå ut lokalt.
– Många boende känner inte till att Rinkebystationen ska byggas. Det jobbar vi med att nå ut med nu. Många av de boende läser inte tidningar och därför får vi tänka lite amerikansk valkampanj. Knacka dörr, säger han.

Arbetsplats för 230 poliser

Mitt i Rinkeby centrum, på Rinkeby Allé, kommer den nya polisstationen ligga. Det är meningen att polisens närvaro ska synas, men det centrala läget innebär också utmaningar. Vägen till och från jobbet har varit den största arbetsmiljöfrågan vid riskbedömningen.

– Jobba i Rinkeby har de inga problem med, de är ju poliser. Men det är just det här med att få däcken sönderskurna på bilen eller att någon följer efter en i tunnelbanan, säger Siv Stendahl som är huvudskyddsombud och sitter med i den arbetsgrupp som bildats inför nybygget.
En del av de som jobbar i Järva har redan utsatts för hot, berättar hon. Personer har antytt att de vet var poliserna bor eller vilken skola deras barn går i och många är rädda att det ska bli värre.
– Men det här är ett problem jag upplever att arbetsgivaren verkligen tar på allvar. I alla fall i det här skedet.

I februari blev man klar med riskbedömningen och en mängd förslag på åtgärder har också tagits fram. Bland annat ska det finnas säkra parkeringsplatser för privata bilar. Man har också diskuterat någon form av skjutsfunktion till och från jobbet, kanske till parkeringsplatser i ett annat område.
– Det kommer ju kanske inte att behövas hela tiden. Ofta är det i samband med någon särskild händelse som ökad säkerhet kan behövas, säger lokalpolisområdeschefen Niclas Andersson.

Rinkeby6
Niclas Andersson. lokalpolisområdeschef för Järva, är själv uppväxt i Rinkeby och har gott hopp om förortens framtid, även om han tror att det kan ta tid. Foto: Magnus Laupa

Detaljerna i förslagen är, som mycket annat kring bygget, belagda med sekretess.
– Det blir ju ett skyddsobjekt, säger Niclas Andersson.
Han betonar att han tar personalens oro på allvar och menar att om de inte känner sig trygga kommer det inte att fungera.
– Min erfarenhet är också att de som är mest oroliga är de som vistas minst i området i dag. De som har jobbat i det gamla närpolisområdet är mindre oroliga, även om de varit mer exponerade.

Stationen ska bli 6750 kvadratmeter – som en väl tilltagen fotbollsplan. I dag finns ett äldreboende på adressen som ska bli arbetsplats för 240 personer; 130 poliser i yttre tjänst, 100 i inre och ytterligare tio anställda.  Att det blir en så pass stor station tror Niclas Andersson kommer att bidra till ökad trygghet. Med många människor i rörelse till och från arbetsplatsen kommer det bli svårare att kartlägga anställda menar han.
– Det är också något arkitekten har att tänka på, hur man ska bygga för att kartläggning av personalen ska försvåras, säger han.
Mer detaljerad än så vill han inte vara.

Vi kommer in på takhöjd och huruvida Niclas Andersson upplever att poliserna är öppna med sin oro. De poliser Polistidningen intervjuar säger att de själva kommer att följa med till den nya stationen, men att kollegor är tveksamma eller till och med har bestämt sig för att inte göra det. Men Niclas Andersson upplever att oron luftas och att det finns en öppen dialog om problemen.
– Vi funderar redan nu på om vi kommer att behöva plocka in extra personal eller göra någon form av speciallösning i samband med att stationen öppnar, säger han.

Lokalerna väntas stå klara i februari 2018. Just nu är de poliser som hör till det nya lokalpolisområde Järva utspridda på tre olika ställen. I Vreten, Solna, finns de poliser som tidigare var närpolisområde södra Järva. I Kista sitter de flesta utredarna. Hela ingripandeverksamheten är placerade tillsammans med IG för andra delar av norra Stockholm på en gammal basstation i Solna. Där finns också en del utredare.

Målet är att samla även IG-personalen i Vreten till våren. I nuläget är det knepigt att få till de gemensamma utsättningarna och känslan av att vara ett arbetslag som hänger ihop.
– Det är nog många på IG som känner sig ganska ensamma. De åker ut i sina radiobilar och är med om saker som vi chefer inte känner till, säger Niclas Andersson.

Del av Järva lokalpolisområde

Rinkeby och Tensta är två miljonprogramsområden i nordvästra Stockholm.

De ingår tillsammans med bland annat Spånga och Kista i Järva lokalpolisområde, som har cirka 88000 invånare, och där oron för att utsättas för brott är högst i Stockholms län.

”I områdena har det under en längre tid sålts narkotika öppet på vissa platser. Den samlade bilden är att de individer och nätverk som handlar med narkotika har gjort dessa platser till sina och att de har som strategi att hålla sitt territorium genom hot och våld.”

En stor andel av befolkningen i Rinkeby och Tensta har utländsk bakgrund och många är födda utomlands.  De är också de områden i Stockholm som har den högsta andelen invånare i åldersspannet 16-19 år.
”Krossade rutor och bränder har blivit en del av vardagen på vissa platser och det skapar en otrygghet för de boende.”

Källa: Polismyndighetens rapport: Lokal problembild Järva, daterad i mars 2015.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser