ANNONS:

ANNONS:

 
 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 6. Den delas ut i december till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 
 
 

 
 

Arkiv

Motionär: Utred synen på
prestationsbaserad lön

Publicerad 2016-06-15

Aktuellt Missnöje med löneutvecklingen präglar en rad motioner inför Polisförbundets Kongress. Olika varianter på lönetrappor hör till det som förespråkas.

trappa

En av motionärerna arbetar som insatspolis och skriver att han efter sex år som polis tjänar 25 100 kronor i månaden – och det inklusive skiftestillägg på 500 kronor och ”pikettillägg” på 500 kronor.

”Löneutvecklingen var Polistidningennågot som jag tog i beaktande när jag sökte till Polisen. Jag räknade med att ha en lägre lön de första åren men att sedan få en dräglig lön att leva av. … Jag ser att motivationen och engagemanget för att göra ett bra jobb blir lidande när mitt arbete inte värderas i form av en anständig lön och ett erkännande av ansvar med graden polisinspektör.”

Han är en av flera motionärer som vill att Polisförbundet driver frågan om ett nationellt inspektörsavtal. (Vilket man gjort i de senaste förhandlingarna.) Han föreslår också att grundlönen för inspektörer ska vara minst 30 000 kronor i månaden.

I Polisförbundets lönepolitiska program, som klubbades 2012, står att en polisman efter fem års anställning och godkänd inspektörsutbildning ska erbjudas anställning som inspektör. Där står också att lönen ska vara individuell och ha en lägsta nivå.

Förutom konkreta förslag om olika lönetrappor finns bland motionerna uppmaningar om att Polisförbundet ska se över hur man ställer sig till prestationsbaserad lön. ”Det tycks råda långt ifrån konsensus huruvida medlemmarna står bakom Polisförbundets nuvarande lönepolitiska program” står det i en motion. ”Kunskaper kring hur medlemmar påverkar Polisförbundet saknas dock ibland hos medlemmarna varpå diskussioner förs på internetforum eller vid fikabord samt att irritationen nu konstant stiger.”

Motionen landar i förslag om att Polisförbundet ska utreda vad medlemmarna tycker om prestationsbaserad lön, och sedan överväga att skriva om det lönepolitiska programmet utifrån utredningsresultatet. 

 

”Återigen så ska huvudkravet vara fokus på ingångslönen och lönen efter fem års tjänst. Återigen sker detta på bekostnad av äldre medlemmar! Viljan att vara solidarisk har då avtagit avsevärt! Viljan att vara kvar i yrket avtar därmed också!”

Saxat ur en av de 192 motioner som skickats in till Polisförbundet inför kongressen, som hålls i Upplands Väsby 20–22 september.

 

Läs mer: Kravlista från Stockholm Syd blir sen motion