Annons
Annons

Dom om knivattack
mot Boråspolis överklagad

25 juli 2016, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

(Uppdaterad 29 juli.)

4,5 års fängelse för försök till mord och våldsamt upplopp. Så löd tingsrättens dom mot den unge man som åtalats för att ha attackerat en Boråspolis med en kniv. Han och åklagaren har nu överklagat domen. (Uppdaterad 29 juli.)

I domen står att poliserna berättat att situationen i Hässleholmen i Borås eskalerade mycket snabbt; först kom två killar fram och ifrågasatte polisernas intresse för en moped de satts att bevaka. De försökte ta mopeden med sig. Därefter blev poliserna ”anstormade av ett drygt hundratal ungdomar varav trettio till fyrtio ställde sig i en halvcirkel runt dem.” Folksamlingen ska ha hetsat mot poliserna, som fick motta sparkar så att de förlorade fotfästet. En av poliserna blev knivhuggen och tillfogades ett 0,5 centimeter djupt sticksår i bröstet vid högra armhålan. Föremål kastades och radiobilen vandaliserades.

Enligt tingsrättens dom utdelades knivhugget för att döda polisen, men gärningsmannen misslyckades ”enbart på grund av X sinnesnärvaro, snabbhet och spänst samt det förhållandet att hon direkt efter hugget dragit sitt vapen”.

Den unge mannen nekar till att ens ha befunnit sig på platsen för upploppet då Boråspolisen knivskars, men har enligt tingsrättens dom bland annat setts på bilder från brottsplatsen. Hans dna har dessutom med högsta säkerhet noterats på skaftet till den kniv man funnit, där polisens dna finns på bladet.

Den dömde uppger att han var 17 år vid händelsen i Hässleholmen, men hans ålder är ifrågasatt. Åklagaren menar att den åtalades ålder inte understigit 21 år vid gärningen.

I förhör ska den åtalade ha sagt att personalen på hans boende varit på honom om att hans ålder inte kan stämma och att han, för att få slut på deras tjat, svarat ja på ett påstående om att han skulle vara 26-28 år.

Tingsrätten har tagit fasta på en färsk dom i Högsta Domstolen och utgått ifrån vilken ålder som är mest sannolik. De gör bedömningen att det är osannolikt att den åtalade bara är 17 år, men sannolikt att han åtminstone var 18 år vid gärningarna.

Förutom fängelsestraffet ska ynglingen enligt tingsrättens dom betala 108 000 kronor i skadestånd till den knivskurne polisen.

I ett överklagande yrkar han nu via sin försvarsadvokat på att hovrätten ogillar åtalet och befriar honom från skadeståndsansvar. Detta då ”tingsrätten har gjort en felaktig bevisvärdering”. I andra hand yrkar han på att hovrätten dömer honom för försök till grov misshandel istället för försök till mord.

När det gäller påföljden står det i överklagan: ”Det mest sannolika är att XX vid tiden för gärningen var 17 år gammal som han själv uppger. Tingsrätten har gjort en felaktig bedömning.”

Även vice chefsåklagare Ove Jäverfelt har nu, den 29 juli, överklagat:
”Jag begär att hovrätten, med ändring av tingsrättens dom dömer X till ett längre straff än vad som utdömts då jag menar att han åtminstone har en högre ålder än den av tingsrätten bedömda 18 år och sex månader vid brottstillfället” skriver han bland annat.

 

Tre andra dömda

  • En medåtalad 18-åring döms av tingsrätten till fängelse i tre månader för våldsamt upplopp och försök till våld mot tjänsteman. Han ska även betala 10 000 kronor i skadestånd till den andre polisen på platsen, som han ska ha sparkat.
  • En 20-åring döms till villkorlig dom med samhällstjänst 75 timmar för våldsamt upplopp.
  • En 17-åring döms till 35 timmars ungdomstjänst för våldsamt upplopp.

De har till den 5 augusti på sig att överklaga tingsrättsdomen.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst