Annons
Annons

Frontex krav: Fler
experter i beredskap

10 augusti 2016, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Patrik Engström Kraven på medlemsländerna ökar när Frontex växer och växlar upp.
– I dag kan vi åberopa pressat läge i landet för att slippa undan. Med den här förordningen minimeras den möjligheten, säger Patrik Engström, chef för gränspolissektionen inom Noa.

Kraven på medlemsländerna ökar när Frontex växer och växlar upp. För svensk gränspolis blir det tufft att bidra till den pool på 1500 experter som ska kunna rycka ut till EU-gränsen med kort varsel.

Patrik Engström
Patrik Engström

Någon gång under september kommer EU-parlamentet att rösta igenom och ministerrådet anta en ny förordning. Den innebär att man utökar gränsbevakningsmyndigheten Frontex betydligt. Därmed kommer myndigheten också att ställa högre krav på att medlemsländerna ska bidra med resurser.
– I dag kan vi åberopa pressat läge i landet för att slippa undan. Med den här förordningen minimeras den möjligheten, säger Patrik Engström, chef för gränspolissektionen inom Noa.

Just nu är sex personer i Sverige beredda att rycka ut för snabba insatser vi EU:s yttre gränser. Någon gång i mitten av december kommer antalet att behöva mer än tredubblas. Kravet från EU:s gränsbevakningsmyndighet Frontex är 17 personer.
– Men vi kommer att behöva ha 20 stycken för att ha lite marginal, då det gäller med fem dagars varsel.

Från det att förordningen har röstats igenom har medlemsländerna två månader på sig att anpassa sig till de nya kraven. Utöver beredskapspoolen kommer också kravet på bidrag till planerade insatser att öka. För 2016 har man enligt Patrik Engström budgeterat 400 veckor för utlandstjänstgöring inom EU:s gränsbevakningsmyndighet. 2015 var det budgeterat för 300 veckor. Exakt hur mycket resurser som kommer att krävas framöver vet Patrik Engström ännu inte.

2017 sjösätts också en helt ny utbildningsplan inom gränspolisen. Men för att kunna få ihop de 20 experter som Frontex kräver i vinter kommer gränspolisen att behöva rekrytera både poliser och civila medarbetare för att klara den första sexmånadersperioden.

Patrik Engström beskriver det som att Frontex får större muskler men också fler och bredare arbetsuppgifter. Bland annat genom mandat att göra analyser av läget och därefter föreslå insatser i medlemsländerna. Tidigare har det krävts att medlemsländerna själva ska be om hjälp. På sikt hoppas Patrik Engström att det ska ge ett så pass väl fungerande arbete vid EU:s yttre gränser så att belastningen vid den svenska gränsen minskar. Men i förhållande till hur EU har utvecklats menar han att Sveriges gränspolis ligger drygt tio år efter både vad det gäller resurser och lagstöd, även om gränsverksamheten på senare tid prioriterats.
– Vi har en rejäl uppförsbacke och behöver bygga ut och det är annan polisverksamhet ute i regionerna som kommer att få betala för det, säger han.

Frontex växer

har i dag cirka 350 anställda. Följden av den nya förordningen blir att de kommer ha 1000 anställda.

Höga krav på gränsexperter

Frontex ställer mycket specifika kompetenskrav på de experter som efterfrågas både till insatsgruppen och till planerade insatser. Det kan röra sig om till exempel dokumenttekniker, passkontrollanter, förhörsledare och hundförare. Ofta krävs specifik Frontexutbildning för att få jobba vid EU:s gräns.

Polisanställda som har beredskap för insatser inom Frontex har detta under sex månader och har för närvarande ett tillfälligt lönetillägg för beredskap på 1500 kronor i månaden. Det betalas av Noa. Under utlandstjänstgöring utbetalas för närvarande 6000 kronor i tillägg per vecka. Frontex står inte för några lönekostnader utan enbart resor, boende och traktamente.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst