Annons
Annons

Riskerar böter för rapport om räv

1 augusti 2016, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Föraren till en bil som kört av vägen tror att han somnade bakom ratten. Men i polisrapporten står att orsaken till olyckan är att han väjt för en räv. Tingsrätten dömde en av de två polismän som var på plats efter olyckan för tjänstefel, men domen är överklagad till hovrätten.

PANs yttrande

När åtalet för tjänstefel väcktes mot de två poliserna lämnade Polisens ansvarsnämnd, Pan, ett yttrande till tingsrätten. Nämnden meddelade att man bedömer att de skulle kunna jobba kvar som poliser även vid en fällande dom.

Tingsrätten finner det utrett att en av de två polismän som stått åtalade för tjänstefel skrivit en felaktig rapport om olyckan för att vara ”snäll”.

”Även om felet i rapporten inte orsakade någon direkt skada i och med att det rätta förhållandet uppdagades senare har det funnits en påtaglig risk för skada eller olägenhet. En av passagerna skadade sig så pass allvarligt av olyckan att hon fick åka ambulans till sjukhuset. Av bland annat försäkringsmässiga skäl är det viktigt att anledningen till olyckan framgick på ett korrekt sätt” skriver tingsrätten i domen.

Polismannen döms för tjänstefel och ska enligt tingsrätten betala 50 dagsböter á 200 kronor, samt stå för 23 000 kronor av rättegångskostnaderna. Det är enligt tingsrätten inte styrkt att den andre polismannen på plats haft anledning att tro att det var något annat än väjande för en räv som orsakade olyckan. Åtalet mot honom ogillas därför.

Den dömde polismannen, patrullens förman, förnekar anklagelserna och har via sin försvarare överklagat domen. ”Polismannen X har talat med två personer som förklarat att föraren väjt för en räv. Dessa personer fanns sedan inte kvar på platsen och X hade, på grund av sin brådskande tjänsteutövning, lämnat vittnena/…/ Det är möjligt att föraren och vittnet dragit slutsatsen att X skulle skriva detta för att vara snäll mot dem, men att så varit fallet är inte utrett i målet och tingsrättens slutsats är därför felaktig” står det bland annat i överklagandet.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst