Annons
Annons

Lagändring ska
underlätta samarbete

8 september 2016, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

TEMA GRÄNSSÄMJA.

norden8
Grafik: Ali Moosavian

Med den lagändring som väntas träda i kraft nästa år kommer möjligheterna till samarbete i gränsregionerna öka betydligt.

TEMA GRÄNSSÄMJA. Förslaget innehåller en helt ny lag om internationellt polisiärt samarbete. Det primära syftet med de föreslagna lagändringarna är, enligt regeringen, ”att stärka polisnärvaron vid Sveriges gränser och öka möjligheterna till samarbete med andra länder vid terrorattentat”.

Som det ser ut nu är möjligheterna för utländsk polis att ägna sig åt myndighetsutövning på svensk mark starkt begränsad.

– Inför en högriskmatch till exempel har utländska poliser tidigare kunnat delge svensk polis information om risksupportrar, men inte kunnat delta vid matchen och utöva polisiära befogenheter.  Med den nya lagen blir det möjligt, förklarar Håkan Sellman, handläggare på justitiedepartementet.

Inom ramen för dessa gemensamma insatser kommer utländsk polis kunna bära och använda vapen i samma utsträckning som svensk polis.

Gemensamma insatser kan också vara det som i förslaget kallas för gemensampatruller eller att poliser från Norge, Finland eller Danmark tillåts göra ingripanden på svensk mark. Detta som ett sätt att bättre utnyttja polisiära resurser i glesbefolkade områden.

För att dessa samarbetsinsatser ska vara möjliga krävs överenskommelser mellan regeringen eller Polismyndigheten på svensk sida och behörig myndighet i det andra landet. Insatserna måste i avtalet avgränsas och till exempel ska det tydligt framgå vad det har för syfte och tidsram.

I maj i år skickades regeringen en promemoria på remiss. Bland remissinstanserna finns bland annat Hovrätten för övre Norrland, Malmö tingsrätt och Östersunds tingsrätt samt Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. Beslut i riksdagen väntas under våren nästa år. Den nya lagen och lagändringarna är tänkta att träda i kraft den första juli 2017.

 

MER TEMA GRÄNSSÄMJA:

Danmark: Fellespatrullering på is?

Norge: ”Ofta större resurser på andra sidan gränsen”

Finland: Finsk polisbuss fylld med utrustning

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst