Annons
Annons

”Det manliga
ledarskapet är norm”

27 oktober 2016, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

forskning3Höga krav inifrån och ut, grabbig kultur och hierarkier tycks hålla kvinnor borta från Polismyndighetens chefsrekrytering. Det enligt en uppsats från Linnéuniversitetet i Växjö.

forskning3


Höga krav inifrån och ut, grabbig kultur och hierarkier tycks hålla kvinnor borta från chefsrekryteringen. Det enligt en uppsats från Linnéuniversitetet i Växjö. Nu tas frågan vidare in i myndigheten.

Emma Lundström Björk och Dan Hyllberg på ledarskaps- och organisationsprogrammet i Växjö har båda personlig erfarenhet från chefsrekryteringen inom Polismyndigheten. Dan Hyllberg är HR-expert och rekryterare och Emma Lundström Björk jobbar nu som utredare.
– Men jag har tidigare erfarenhet från chefsrollen, säger hon.
Inom ramen för sin uppsats ”Vad gör vi nu?” söker de svar på varför Polismyndigheten, trots visioner om likabehandling av män och kvinnor, inte lyckats få till en jämnare fördelning på chefsposterna.

Få kvinnor söker tjänsterna. Det är myndighetens förklaring till att könsfördelningen på chefsposter inte motsvarar den i övriga myndigheten. Författarna saknar däremot arbetsgivarens svar på vad man tänker göra åt det. De vill bidra med en pusselbit som ”kan vara till gagn för ett vidare jämställdhetsarbete.”

För att sammanställa sin ”pusselbit” har de intervjuat sex personer, anställda inom region Syd där de själva jobbar; Fyra kvinnor och två män. Inte alla är chefer. Författarna är noga med att påpeka att deras material är litet, men att intervjupersonernas svar ger en nog så intressant inblick.

Sammanfattningsvis upplever intervjupersonerna att kvinnor i organisationen synas hårdare än män, men också att de är mer självkritiska. Det ställer till problem då kravprofilerna för chefsposterna av en intervjuperson beskrivs som ”ubermensch”.
”Kvinnor har generellt mer respekt för vad som krävs än vad män har” tror flera av de intervjuade.
I kombination med en grabbig kultur som beskrivs, där unga kvinnliga chefers väg till jobbet ifrågasätts, vore det konstigt om det inte gav effekt på vem som söker sig till ledarpositionerna.

Den höga belastningen på myndighetens chefer är en annan faktor som man tror försämrar möjligheten att skapa ett bra chefskap. En kultur där det också anses ”fint att ha mycket att göra och inte fint att säga att man kan gå hem i tid”. Utöver det är myndigheten tydlig med att deltidsarbete och chefsposition inte hör ihop. Då kvinnor generellt fortfarande tar på sig en större del av ansvaret för hem och barn blir detta något som hindrar en bättre könsfördelning. En av intervjupersonerna beskriver också en skillnad på manligt och kvinnligt ledarskap och att det manliga är det som är norm.

Enligt Emma Lundström Björk var svaren väntade. Men ställda mot tidigare forskning kan de användas till att komma vidare. Något Polismyndigheten visat intresse för.
– Vi har, av vår chef, fått i uppdrag att göra en större undersökning och gå ut och intervjua så många kvinnor som möjligt i region Syd för att försöka få svar på varför man inte söker chefsjobb. Den undersökningen ska vara klar i november.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst