Annons
Annons

Gråzoner breddas i väntan på gränsdragningsbeslut

26 oktober 2016, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Vad ska polisen göra – och inte göra? Det är frågan som en av onsdagens debatter på Skydd 2016 utmynnar i, snarare än besvarar.Vad ska polisen göra – och inte göra? Det är frågan som en av onsdagens debatter på Skydd 2016 utmynnar i, snarare än besvarar.

paneldebatt

”Hur kan trygghet och säkerhet i samhället förbättras när polisen inte räcker till?” var rubriken för debatten 26 oktober på Skydd 2016. Christer Palmkvist, Polisförbundet, Björn Eriksson, ordförande för Säkerhetsbranschen, Ann-Sofie Ljungfelt, Ekfelt Managment och Roger Haddad, Liberalerna diskuterade under ledning av Peter Lilius, säkerhetschef på Apoteket.

Samtliga i  debattpanelen svarade ja på påståendena att polisen har otillräckliga resurser och att en ökad samverkan mellan polis och privata säkerhetsbranschen skulle kunna vara en väg att gå.

Säkerhetsbranschens ordförande Björn Eriksson inledde med att konstatera att gränsdragningen mellan hans bransch och polisen var en känslig fråga när han var rikspolischef.
-Det finns kvar, men nu har det växt upp mer av en Saltsjöbadsanda: På vilket sätt kan vi hjälpa till och vara till glädje för polisen, snarare än att vi ska sno era arbetsuppgifter, sa han.

Christer Palmkvist, andre vice ordförande i Polisförbundet, sa att han tror på samverkan. Han var rörande överens med Björn Eriksson om att det saknas en tydlig politisk debatt om gränsdragningsfrågan. Båda var också inne på att man, istället för att först prata antal poliser, sedan organisation och sist vad polisen ska göra borde kasta om ordningen:
När man svarat på vad polisen ska göra ska man organisera och till sist manna upp utifrån detta.

Medicinen för att mota tillbaka de kriminella elementen i utsatta områden har sedan tre beståndsdelar, enligt Christer Palmkvist:
-Långsiktighet, långsiktighet och långsiktighet.

I väntan på politiska beslut så trycker verkligheten på, konstaterar Björn Eriksson. Detta gäller exempelvis brottsutredning, där polisen är ensam om att få använda tvångsmedel och att driva domstolsprocesser, medan andra delar kan göras – och görs i viss mån – av andra aktörer.
-Om jag öppnar firma Ruffel & båg, startar utredningsverksamhet och levererar åt olika håll, går det jättebra. Det finns ingen laglig reglering av detta. Fick jag råda skulle man slå sig ner och gå igenom de här systemen och säga: Vad av det här ska vi rucka på för att röra oss åt rätt håll?, sa Björn Eriksson.

Christer Palmkvist ställde sig inte avvisande till att privata aktörer skulle kunna tänkas få stå för exempelvis transporter, något som välkomnades av Ann-Sofie Ljungfelt, som ansvarar för centrumanläggningars säkerhet.
-I centrumanläggningarna går det nu åt i snitt 110 timmar per år för ordningsvakter att vänta på att polisen ska komma och transportera personer till polishuset, sa hon.

Roger Haddad framhöll att när han är ute i utsatta områden och träffar väljare är det i första hand fler poliser som efterfrågas.

Christer Palmkvist påpekade att det tar tid att utöka poliskåren utbildningsvägen.
-En snabbare väg är att försöka ta tillbaka dem som lämnar oss i en aldrig tidigare skådad strid ström. Då gäller det bland annat att få upp medellönen så att den åtminstone motsvarar en medellön inom staten.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst