Ingen ersättning för trasig jacka

26 oktober 2016, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

jackaSpanaren Erik ville få ersättning av arbetsgivaren för en jacka som skadats i tjänsten. Svaret blev ett nej som fastslogs av förvaltningsrätten.
– Man måste ändra i förordningen. Det handlar om stora kostnader för poliser med låg lön, säger han.

jackaSpanaren Erik ville få ersättning av arbetsgivaren för en jacka som skadats i tjänsten. Svaret blev ett nej som fastslogs av förvaltningsrätten.
– Man måste ändra i förordningen. Det handlar om stora kostnader för poliser med låg lön, säger han.

Erik har verkat som spanare i 25 år, nu i Uppsala. På grund av sitt arbete vill han vara anonym, men hoppas samtidigt kunna lyfta frågan om civilklädda polisers situation. De måste ha en uppsättning kläder som passar i olika sammanhang – från luvjacka till kavaj och finskjorta för mera uppklädda tillfällen, allt bekostat med egna medel.
– Sedan åker vi för det mesta hem i samma kläder som vi kanske använt vid spaning och ibland vid husrannsakan. Det känns ärligt talat sådär med tanke på hygienaspekten.

Men det som fick droppen att rinna över för Eriks del var en händelse för två och ett halvt år sedan. I samband med ett spaningsuppdrag gällande grov brottslighet steg han ur bilen för att göra en observation. Då fastnade han i bildörren och rev upp sin jacka. När Erik sökte ersättning för en ny jacka som kostade 1 249 kronor fick han nej av arbetsgivaren. Han överklagade beslutet till förvaltningsrätten och fick återigen nej.
– Och till kammarrätten fick jag inte prövningstillstånd. Jag trodde faktiskt att jag skulle få gehör. Samtidigt är reglerna skrivna som de är, och det tycker jag är fel. Bara en sådan sak som att vi måste skaffa arbetskläder själva utan att få bidrag. Dessutom får vi inte dra av kostnaden i deklarationen, det är ganska konstigt.

I förordningen (1998:1379), som reglerar ersättning till poliser för sakskada, står att ersättning kan vara aktuell. Men då måste skadan ha uppkommit genom våda i en tjänstetypisk och riskfylld verksamhet, eller genom någon annans vållande. Denna formulering tog Uppsalapolisen fasta på och avslog Erik yrkande med motiveringen att skadan varken uppkommit under utövning av riskfylld verksamhet, eller genom någon annans vållande.
– Det som irriterar mig mest är att rättegångarna ju kostat långt mer än jackan, men jag måste kräva det som är rätt, säger Erik och fortsätter:
– Jag har förhoppningen att kollegorna ska få det bättre innan jag går i pension.

”Det bestäms från fall till fall”

Synen på ersättning för skadade spanarkläder varierar i landet.
– Jag har inte själv utnyttjat möjligheten att få ersättning för trasiga civila kläder, men har förstått att det inte är några större problem, säger Per, spanare i Skåne.

Kollegan Erica i Malmö har liknande erfarenheter:
– Jag har aldrig tagit ut ersättning, det bestäms från fall till fall om det blir något. Men jag tror inte att det brukar vara något problem hos oss, säger hon.

*Egentligen heter Erik, Per och Erica något annat.

 

Många motioner om spanarkläder

Under Polisförbundets kongress i september bestämdes bland annat att förbundet ska arbeta för att civila poliser i yttre tjänst ska få ekonomisk kompensation för arbetskläder. Nedan följer motionerna som antogs.

  • Arbetskläder (civil/uniform) ska tvättas/saneras på arbetet och inte i bostaden.
  • Ta fram rutiner för att förbättra och säkerställa hur polispersonalen tvättar/sanerar kläder/annan utrustning man använder i tjänsten.
  • Arbetsgivaren ska tillhandahålla tvätt/saneringsmöjligheter så att risken för spridning av smittor och andra farliga ämnen minimeras.
  • Någon form av klädbidrag till poliser i yttre spaningstjänst införs full eller delvis ersättning för civila arbetskläder.
  • Finna en lösning där poliser som arbetar i yttre civil tjänst förslagsvis får möjlighet till ekonomisk kompensation alternativt tillhandahållande av kläder och utrustning.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst