Annons
Annons

”Väcker svåra frågor
om våld och tvång”

20 oktober 2016, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Kriminalvården kommer inte att ges möjlighet att helt överlåta transporter av frihetsberövade på privata aktörer.

Kriminalvården kommer inte att ges möjlighet att helt överlåta transporter av frihetsberövade på privata aktörer.

Det framgår av den lagrådsremiss som Polistidningen tidigare skrivit om här, som nu har blivit offentlig.

Lagförslagen reglerar möjligheterna för Polisen att lämna över transporter av frihetsberövade till Kriminalvården. De innebär bland annat även att myndigheter i vissa fall ska vända sig direkt till Kriminalvården.

Begäran om handräckning ska bara få göras ”om det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans eller Kriminalvårdens särskilda befogenhet att använda våld eller tvång behöver tillgripas eller det annars finns synnerliga skäl.”

Kriminalvården tar ibland hjälp av privata aktörer, men hela transportuppdrag får Kriminalvården inte heller i fortsättningen överlåta på utomstående personal, enligt lagrådsremissen.

”En eventuell lagreglering av privata aktörers utförande av transporter väcker svåra frågor när det gäller i vilken utsträckning den privata aktören skulle ha rätt att utöva våld och tvång./…/ Transportverksamheten av frihetsberövade personer förutsätter också ett informationsutbyte mellan myndigheterna om enskildas personliga förhållanden. Det kan ofta vara fråga om mycket känsliga uppgifter.”

Regeringen föreslår att lagändringarna träder i kraft 1 april.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst