Barnahus balanser läggs på utredare utan erfarenhet av barnutredningar

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Vi tycker inte att det är rättvist vare sig mot utredarna eller mot våra medborgare att barnutredningar skall handläggas av utredare som inte har någon erfarenhet av eller kompetens för utredningar av det slaget, skriver personal på Södermalms Lokalpolisområde.

Svar från polismästaren: ”Barnutredarnas lönebild och arbetstider ses nu över”

(Uppdaterad 22 november med ett svar från arbetsgivaren)

Barnahus i Stockholm City invigdes i augusti 2014 med syfte att göra det bättre för de barn som blivit utsatta för brott. Under lång tid hade olika myndigheter, polis, åklagare, socialtjänsten, sjukvården insett att mer hänsyn måste tas till barnen. Efter många möten och planering kom man fram till att ett Barnahus måste startas upp, där alla olika myndigheter skulle kunna samlas under ett tak. Tyvärr gick flytten till en lokal som man redan vid flytten insåg var för liten.

Under åren som gått har diverse problem uppstått, trångboddhet, ledningsproblem, missnöje med löner med mera. Tyvärr har ledningen sopat problemen under mattan vilket har lett till en flykt av personal. När man nyligen hade öppet hus på Barnahus i syfte att presentera verksamheten och locka till sig mer personal kom det tre personer.

Under det gångna året har Barnahus fått utlysa tjänster, både som civil utredare och polis. På Barnahus finns det för närvarande ytterst kompetenta poliser, som gått ett antal avancerade utbildningar för att kunna göra sitt svåra jobb. Lönen för många av dessa ligger mellan 25.000 och 28.000 kronor i månaden. De civila tjänster som lysts/skall lysas kommer att lönesättas en bit över 30.000 kronor i månaden. Några kollegor uppgav att de skulle säga upp sig för att söka anställning igen som civilanställda. Vid kontakt med HR sas att de inte skulle behandla deras ansökningar!

Barnahus problem har lett till att man har otroligt mycket att göra och ganska stora balanser, det vill säga ärenden som ”ligger och väntar” på att de ska bli utredda. De tidsfrister som finns gällande barnärenden klarar man inte att hålla.

I dag är situationen så akut att myndigheten har tagit beslut att tilldela bland annat lokalpolisområdena barnutredningar. Tillsammans med utredningarna skickades det ut en lathund på elva sidor om hur man skall jobba i dessa ärenden för att nå framgång. Huruvida detta är ett bra förfarande får andra yttra sig om, vi har dock vår uppfattning klar.

Samtidigt som lokalpolisområdesutredarna nu ska hantera utredningar med utsatta barn har de brottskoder, (brott) som lokalpolisområdet skall utreda blivit fler. Många ganska tunga och resurskrävande brott finns bland dessa; personrån, butiks- och taxirån, grov misshandel med mera. Osökt dyker frågan upp, vem skall lokalpolisområdet skicka sina ärenden till när deras balans blir orimligt hög och personalen ”går på knäna”?

Vardagsbrottsligheten, som i de allra flesta undersökningar är det som våra uppdragsgivare, allmänheten är mest förgrymmade över, lägenhetsinbrott, inbrott i källare/vind, skadegörelse med mera läggs i balans. Av alla de utredningar som nu läggs på lokalpolisområdet torde dessa brott inte prioriteras som lovats av myndigheten. Detta i sin tur kommer troligen att ge ytterligare en negativ bild av polisverksamheten och vår förmåga att klara upp vardagsbrotten. Att till exempel lägenhetsinbrott och grov stöld läggs i balans blir svårt att förklara.

Vi får inte glömma att syftet med omorganisationen av polisen är att vi ska komma närmare medborgarna och förbättra vår verksamhet gentemot våra uppdragsgivare. Den lokala problembilden och lokala mål är det som ska styra verksamheten, det man som lokalpolisområdesutredare ska syssla med. Beslutet att lägga barnutredningar på lokalpolisområdet ligger inte i linje med omorganisationens syfte.

Gällande de utsatta barn som förekommer i de utredningar som lokalpolisområdet fått sig tilldelade visade det sig att många kommer från andra delar av Stockholm, inte ens City, vilket sänder konstiga signaler. City har svårt att hinna med de utredningar som skett i vårt distrikt, ändå skall vi utreda brott som skett i andra distrikt.

Vi tycker inte att det är rättvist vare sig mot utredarna eller mot våra medborgare att barnutredningar skall handläggas av utredare som inte har någon erfarenhet av eller kompetens för utredningar av det slaget.

Det torde finnas en anledning till att det finns bedrägerirotlar, tekniska rotlar, rotlar som utreder brott mot barn och så vidare. Tittar vi utanför vårt eget hus, till exempel på sjukvården, så finns det ortopeder, kirurger, psykiater med mera. Vi tror inte dessa blandar och ger med sina patienter. Undrar hur det skulle se ut om en psykiater skulle operera en hjärtpatient?

Delar av oroad personal på Södermalms Lokalpolisområde

Läs mer: Barnahus brottas med balanser

 

Svar från polismästaren: ”Barnutredarnas lönebild
och arbetstider ses nu över”

Det fanns en stark politisk drivkraft att starta ett barnahus före valet 2014. Projektgruppen hade tittat på flera tänkbara lokaler, men det fanns ofta nackdelar med deras läge i förhållande till trafik, svårigheter att bygga om med mera.

Valet kom därför att falla på att barnahus skulle inrättas på Heleneborgsgatan på Södermalm. Det lugna, fina läget intill Riddarfjärden och samtal med hyresvärden om att det skulle finnas möjlighet att expandera inom några år ledde till detta beslut.

Självklart kan man så här i efterhand fråga sig om det var rätt val. Det har inneburit att många har suttit trångt, samtidigt har många varit på utbildning och det har funnits möjlighet att disponera lokalytan efter ändamålet. Vi har arbetat för att finna en lösning och nu är det på gång att få ytterligare lokalyta på samma adress. Inflyttning beräknas ske i februari/mars 2017.

Sedan driftstart för drygt två år sedan har fler medarbetare slutat än vad vi kunnat rekrytera nya, och de flesta av dem hade genomgått polisens olika stegutbildningar för att kunna hålla förhör med barn. De har inte varit lätta att ersätta, då ”framkörningstiden” för en barnutredare är lång innan de kan arbeta självständigt. Majoriteten som slutat har gjort det på grund av att de erbjudits högre lön.

Just frågan om barnutredare och deras lönebild samt arbetstider ses nu över.  Utan att kunna säga hur det kommer att bli är det något arbetsgivaren prioriterar. Att utreda brott mot barn kan över tid vara påfrestande och det kan därför vara befogat med till exempel mer tid för reflektion.

När det gäller rekrytering av civila utredare är arbetsgivaren fullt medveten om problematiken att poliser kan tjäna mindre än nyrekryterade utifrån. Anledningen till att vi rekryterar civila är dels för att utöka antalet anställda inom Polisen och dels för att bredda vår kompetens.

Att rekrytera akademiker med utredningsvana kräver att vi har konkurrensmässiga löner för att få den kompetens vi vill ha. Att poliser med några års erfarenhet tjänar mindre är egentligen en annan fråga, men självklart en mycket viktig sådan och en som ligger högt på agendan.

Idag finns inte medel att enkelt skjuta till inom Polisen för att höja upp lönerna. Alla medel som tillkommer för löner går i princip enbart till Rals och nyrekryteringar externt. Även om till och med vår rikspolischef sagt sig vilja ha en uppgradering av polislönerna, så är nog frågan mer av politisk karaktär.

Mängdbrotten och det lokala polisarbetet är mycket viktigt. Det går i princip hela polisreformen ut på. Brott mot barn har dock lagstadgade tidsfrister som vi måste förhålla oss till. Jag tror att de flesta håller med om att brott mot barn, i synnerhet pågående brott i nära relation, bör omhändertas omgående.

När vi nödgas att ställa dessa polisiära uppgifter mot varandra har vi i ledningsgruppen valt att prioritera brott mot barn utifrån de prioriteringar som gäller. Samtidigt handlar det inte om flera hundra ärenden för Lokalpolisområde Södermalms del – det rör sig om 15 ärenden som omfördelades i augusti och ytterligare 20 till i december.

Barnförhören kommer att hållas på Barnahus, varför rätt kompetens kommer att finnas även i de omfördelade ärendena. Däremot att handlägga ärendet i övrigt, med bland annat vittnesförhör och förhör med misstänkt, är tänkt att utredare vid lokalpolisområdet ska utföra. Barnahus håller just nu på med ett rekryteringsförfarande där vår ambition är att vi ska vara så många medarbetare där att verksamheten i allt väsentligt blir självgående.

Parallellt med detta pågår ständigt arbetet med att skapa en arbetsmiljö och en verksamhet som är attraktiv och utvecklande där medarbetarna vill stanna för lång tid!

Christian Agdur
Polismästare
Polisområde Stockholm City

Ämnen i artikeln

Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst