Annons
Annons

Hovrätten: Rapport
om räv tjänstefel

15 december 2016, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

50 dagsböter á 200 kronor för tjänstefel. Så löd domen i tingsrätten mot en polisman misstänkt för tjänstefel. Hovrätten fastställde nyligen tingsrättens dom.

Polismannen har enligt rätten för att vara snäll skrivit att en bilolycka orsakats av en räv. Detta fast föraren till bilen bedömt att avkörningen berott på att han somnat bakom ratten.

”Även om felet i rapporten inte orsakade någon direkt skada i och med att det rätta förhållandet uppdagades senare har det funnits en påtaglig risk för skada eller olägenhet. En av passagerna skadade sig så pass allvarligt av olyckan att hon fick åka ambulans till sjukhuset. Av bland annat försäkringsmässiga skäl är det viktigt att anledningen till olyckan framgick på ett korrekt sätt” skrev tingsrätten i sin dom.

Den dömde polismannen överklagade via sin försvarare. ”Polismannen X har talat med två personer som förklarat att föraren väjt för en räv. Dessa personer fanns sedan inte kvar på platsen och X hade, på grund av sin brådskande tjänsteutövning, lämnat vittnena” stod det bland annat i överklagandet.

Hovrätten tog del av den muntliga bevisningen via ljud- och bildupptagningar från förhören i tingsrätten och landade sedan i samma bedömningar som tingsrätten.

Pan har i sitt yttrande till rätten meddelat att polismannen kan jobba kvar även vid en fällande dom.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst