Annons
Annons

Polisman dömd för dödsolycka

9 januari 2017, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Uppdatering 25 januari: Domen kommer att överklagas.Villkorlig dom och 60 dagsböter á 200 kronor för vållande till annans död samt vållande till kroppsskada. Så lyder domen mot en polisman som Lunds tingsrätt meddelade 9 januari. (Uppdaterad.)

Deadline för ett överklagande är 30 januari, och överklaga kommer man att göra, säger polismannens advokat Johan Eriksson till Polistidningen onsdagen den 25 januari.

Det var för ett år sedan som en polisman med tjänstebilen körde på ett par på ett obevakat övergångsställe.

Mannen avled av sina skador och kvinnan skadade allvarligt. Åklagaren skrev i stämningsansökan att polismannen varit oaktsam då han ”inte hållit tillräcklig uppmärksamhet på trafiksituationen och gångtrafikanter vid det obevakade övergångsstället. Han har därför inte observerat XX och YY och inte anpassat sin hastighet så att han kunnat iaktta den skyldighet som ålegat honom att lämna dem företräde.”

Polismannen har nekat till brott, då omständigheterna enligt honom varit sådana att han inte ensam kan lastas för olyckan: Ljusförhållandena var dåliga, paret klädda i mörka kläder utan reflexer och påtagligt berusade.

Tingsrätten skriver i sin dom att det inte var frågan om någon brådskande utryckning och att inga andra trafikanter eller fordon komplicerat trafiksituationen på vägen, som polismannen är väl förtrogen med.

”Det framstår som möjligt att de i något skede befunnit sig bredvid övergångsstället eller att de kan ha rört sig irrationellt på sin väg över gatan. Alldeles oavsett dessa möjligheter har det ålegat  XX att framföra sitt fordon med aktsamhet och att ha beredskap för att andra trafikanter kunde agera svårberäkneligt. ”/…/

”Vid en samlad bedömning finner tingsrätten det vara utrett bortom rimligt tvivel att orsaken till trafikolyckan varit XX bristande uppmärksamhet eller det förhållandet att han underlåtit att anpassa polisbilens hastighet till trafiksituationen.”

Polisens ansvarsnämnd, Pan,  har i ett yttrande till tingsrätten påpekat att polismannen åtalats för oaktsamhetsbrott och att man bedömer att han inte kommer att förlora jobbet vid fällande dom.

”Tingsrätten menar dock att en fällande dom måste antas vara negativ för XX fortsatta karriär som polisman. Mot bakgrund härav bedömer tingsrätten att påföljden kan stanna vid villkorlig dom och dagsböter. ”

 

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst