ANNONS:

ANNONS:

 
 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 5. Den delas ut i oktober till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 

Ordförandeord

”Därför ska vi bli mer aktiva inom kriminalpolitiken”

Lena Nitz, ordförande

 
 
 

 
 

Arkiv

Nya polisstudenterna är 19-49 år

Publicerad 2017-02-16

Aktuellt En månad in på polisutbildningen var bara 640 av 800 studieplatser fyllda. (Uppdaterad 23 februari.)

8380 sökte till polisutbildningarna som drog igång nu i januari 2017, ansökningar som skickades in förra våren.

En månad in på utbildningen stod 160 studieplatser tomma, enligt en färsk rapport från Rekryteringsmyndigheten.
Inför studiestarten i augusti 2017 är antalet sökande 5926.


Så här föll sökande föll bort under antagningsprocessen;
 • 8380 personer sökte, det är fler än på länge.
 • 81 omfattades av spärrtid.
 • 2 345 fyllde inte i det webbformulär som ingår i antagningsprocessen, där man bland annat ska uppge vikt och längd.
 • Ytterligare 416 kuggades på grund av webbformulärets innehåll.
 • 860 uppfyllde inte betygskraven.
 • 313 sökande hade inte registrerat ett konto vid Universitets- och högskolerådet, UHR.
 • 43 av de som återstod hade prövats tidigare
 • 10 återtog sina ansökningar
 • 199 gick inte vidare i konkurrensen

4113 sökande kallades till tester i Rekryteringsmyndighetens regi.

1510 sökande, drygt en tredjedel kom inte till testerna.


2603 sökande testades

28 procent – av de nya polisstudenterna är kvinnor. 60 av studenterna har utländsk bakgrund (en eller två utlandsfödda föräldrar).

Procentsatsen anger hur stor andel av de testade som underkändes:

 • 687 sökande kuggade på Uniq, ett datoriserat begåvningstest* och  Neo-Pir, ett personlighetstest.  Sammanlagt 26 procent.
 • 794 sökande, 30 procent, underkändes i psykologbedömningen.
 • 167 sökande, 6 procent. klarade ej ergometercyklingen.
 • 102 sökande, 4 procent, kuggades efter övrig medicinsk bedömning.
 • 126 sökande, 5 procent, föll bort på testet av muskelstyrka, Isokai, där godkänd-nivån är sex för män och tre för kvinnor.

727 sökande klarade testerna denna omgång 

Födelseår på godkända (motsv. förra antagn.):
1979 eller tidigare: 46 personer, 6,3% (16=2,8 %)
1980-84: 66 personer=9,1% (37=6,4%)
1985-89: 138 personer=19,0%  (106=18,5%)
1990-94: 360 personer=49,5%  (257=44,8%)
1995-99*: 117 personer=16,1% (158=27,5%)

Uppdatering: De som börjat på utbildningen är 19-49 år gamla.

*Detta är Rekryteringsmyndighetens statistiska åldersspann – man måste ha gått ut gymnasiet, vara 18 år vid tiden för ansökan samt ha körkort för att bli antagen till utbildningen.

 

 • 40 av de som klarat testerna föll bort efter säkerhetssamtalet.
 • 18 tillkom, som godkänts vid tidigare sökomgångar.
 • 65 valde att återta sin ansökan.

640 polisstudenter var antagna en månad in på utbildningen.

Det var 160 färre än de 800 Polismyndigheten tänkt sig. 

De senaste tre antagningarna har sammanlagt 239 platser gapat tomma en månad in på utbildningen.


Studenterna som började i januari har fått önska aspirantplacering.
Så här fördelar sig deras önskemål:

Stockholm: 178
Syd: 161
Väst: 106
Öst: 64
Nord: 48
Mitt: 46
Bergslagen: 37


 

Så här såg antagningsstatistiken ut våren 2016.

Motsvarande siffror höstterminen 2016.