Annons
Annons

Nu finns ett nationellt avtal

2 februari 2017, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Polisförbundet och Polismyndigheten enades på torsdagen om ett avtal som bland annat innebär löneökningar på 2,45 procent i snitt. Polisförbundet och Polismyndigheten enades på torsdagen om ett avtal. Nästa steg blir regionala förhandlingar.

Enligt överenskommelsen ska polislönerna öka med i snitt 2,45 procent, skriver parterna i ett gemensamt pressmeddelande.

Lena Nitz

− Vi har långt kvar, men idag har det tagits ännu ett steg för att uppvärdera polisyrket. Det är positivt att satsningen på att höja lönerna för de lägst avlönade poliserna fortsätter. De som jobbat minst sex år och tjänar högst 28 000 får rejäla löneökningar och att det sätts fokus på de äldre poliserna. Men det kommer att krävas fortsatta satsningar, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Dan Eliasson Foto: Lars Hedelin

Rikspolischef Dan Eliasson uppger i samma pressmeddelande att Polismyndigheten sträckt sig så långt det bara går, med hänsyn till ekonomin och det statliga systemet för lönebildning.
– Avtalet öppnar också upp för ett fortsatt arbete för fler karriärvägar för poliser och ett långsiktigt samverkansavtal. Jag tror att det är viktiga nycklar för att vi ska få till en ännu bättre verksamhet.

Stefan Eklund

Polisförbundets styrelse var inte helt enig om beslutet att teckna avtalet. Polisförbundet Stockholm meddelar via sajten Blåljus att ordföranden Stefan Eklund samt Emma Cronberg, nationellt huvudskyddsombud,  reserverade sig mot beslutet att acceptera arbetsgivarens slutbud.
”Detta avtal är möjligen tillräckligt bra för många av Sveriges poliser. Det är ändå helt otillräckligt i region Stockholm. Finns inte de ekonomiska möjligheterna för en uppvärdering av svensk polis inom kort kommer vårt förtroende för polisledningen att ställas på sin spets” står det bland annat i texten, undertecknad styrelsen för Förbundsregion Stockholm.

I och med att den nationella överenskommelsen nu är i hamn kommer de individuella lönerna att förhandlas fram på polisregionerna och avdelningarna.

Höjt ob – om alla kommer överens

I en filmad intervju som återfinns på Polisförbundets Facebooksida svarar förhandlingschefen Niklas Simson på frågor om det nya avtalet.

Där lyfter han bland annat fram en fortsatt satsning på poliser i utsatta områden.
-Sen går ju det hela vidare i regionala förhandlingar och om alla regionerna blir överens i de förhandlingarna så kommer vi också att få förbättringar utav ob:n på ett sådant sätt att vi kommer att få ob-tillägg på fredagar mellan 19.00 och 22.00 och vi kommer att få ökat ob för storhelger och dessutom ersättning för underskridning av logistandard.

Är det ett bra avtal?
-Jämfört med resten utan arbetsmarknaden så är det ett bra avtal. 2,45 procent ligger över märket som är 2,2. Däremot så möter det absolut inte de förväntningar som våra medlemmar har och den frustration som de känner över att  ha stått tillbaka i löneutvecklingen så länge. Det är också därför som vi begär att regeringen ska tillskjuta mer pengar. Det finns inte mer pengar i Polismyndighetens budget.

Varför säger ni då ja till ett avtal om det inte möter medlemmarnas förväntningar?
-Det är en del av en långsiktig strategi. det sämsta vi kan göra om vi vill ha löneökningar det är att säga nej till mer pengar. Tvärtom vi måste ta alla möjligheter som finns att höja polisernas löner.

Utöver lönen ingår en rad andra punkter
i överenskommelsen. bland annat:

  • införd rätt till bibehållna anställningsförmåner för en polis under tiden denne är omplacerad från natt till dag på grund av brottsmisstanke
  • möjlighet att tillfälligt växla avsättningen till Kåpan Extra mot lön
  • förlängd tidsgräns för att ta ut föräldralön
  • förutsättningar för Polismyndigheten att göra en mer verksamhetsanpassad och arbetsmiljövänlig semesterplanering än tidigare
  • ett partsgemensamt åtagande om att påbörja ett förberedelsearbete som syftar till att sluta ett samverkansavtal
  • lönesättande samtal för alla poliser som är chefer och som så önskar även i framtiden
  • kollektivavtal om former för ökat fackligt inflytande vid rekrytering

 

Frustrationen och ilskan över hur lågt polisarbete värderas är med all rätt enorm”, skriver Lena Nitz i sin ledare i det kommande numret av Polistidningen.

Läs mer om avtalets upplägg på www.polisforbundet.se

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst