Annons
Annons

Åklagaren i Tyskmålet:
”Jag kommer inte att överklaga”

26 april 2017, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Uppdaterad 12 maj.

Lena Kastlund, chefsåklagare vid särskilda åklagarkammaren i Göteborg, kommer inte att överklaga den friande domen i målet mot Lena Tysk.

–Tingsrätten har ju slagit fast att de trodde på målsäganden och att beteendet var olämpligt. Vi stannar där, säger Lena Kastlund till Polistidningen fredagen den 12 maj.

 

Västmanlands tingsrätt:
Åtalet mot Lena Tysk ogillas

”Lena Tysks agerande kan inte anses vara så hänsynslöst att det är straffbart som ofredande och åtalet mot henne ogillas.”
Det meddelade Västmanlands tingsrätt i stort sett omedelbart efter rättegången i det uppmärksammade målet.

(Uppdaterad 26 april)

Klockan nio på onsdagen inleddes  rättegången och före lunch hade tingsrätten sagt sitt i målet mot Lena Tysk:
”Vi finner … att det är utrett att Lena Tysk yttrat sig ungefärligen på det sätt som påstås i åtalet. Frågan rör om yttrandet är ett så hänsynslöst beteende att det är straffbart som kränkning. Vad Lena Tysk uttalat på det sätt som nu skett är naturligtvis helt oacceptabelt och förkastligt, därom råder inga tvivel. Det har skett inför hennes kollegor, där i vart fall en av dem uppfattat delar av utskällningen, som det väl närmast är frågan om.
Försvårande är också att Lena Tysk agerat som en reprimand för att Agneta Kumlin utnyttjat sin rätt att meddela sig med pressen.
Å andra sidan har det varit fråga om en enstaka händelse som har varit kortvarig och snabbt övergående. Och ageradet har enbart inneburit verbala uttryck. Det har skett vid en ledningsgruppskonferens och saken har varit arbetsrelaterad.
Det saknas i och för sig anledning att ifrågasätta Agneta Kumlins uppgift om att hon känt sig kränkt och att hon fysiskt reagerat på det sätt hon har berättat. Men Lena Tysks agerande kan inte anses vara så hänsynslöst att det är straffbart som ofredande. Så åtalet ogillas, liksom skadeståndskravet … ”

Agneta Kumlin, som är 61 år, har nu bestämt sig för att gå i pension, till stor del då hon inte anser att hon kan göra sitt jobb efter det inträffade. Efter domen så säger hon till Polistidningen att – dom eller inte – det som har hänt har hänt.
-Och det är helt oacceptabelt. Så kan man inte göra inom en rättsvårdande myndighet. Jag hoppas att det leder till en intern diskussion i alla fall. Vi pratar ju om gott ledarskap och medarbetarskap, men det är ju tvärsom. Det är alldeles för många som inte vågar tala om problematiken inom vår organisation. Så upplever jag att det är. Det finns inga skäl för oss att gå till pressen om vi fick gehör för det här, men vi får inte det.

Försvarsadvokat Johan Eriksson säger till Polistidningen att han förstås tycker att domen är korrekt.
-Det är ju en väldigt intressant fråga var man ska dra gränsen för vad som måhända är socialt oacceptabelt och vad som är kriminaliserat. Den gränsen är väldigt viktig att man drar. Det har ju tingsrätten gjort på samma sätt som jag tyckte att man borde göra.
-Jag är även nöjd å Lena Tysks vägnar för hon har fått utstå väldigt stora påfrestningar, säkert målsäganden också, till följd av den här uppmärksamheten så har det här ju blivit en sådan jättesak.

Åklagaren Lena Kastlund säger efter domen att det var ett svårt ärende och påpekar att det krävs prövningstillstånd för att få domen överprövad i hovrätten. Om de ska överklaga eller inte är för tidigt att säga, uppger hon för Polistidningen.

Sista dagen att överklaga är den 17 maj.

 

Läs tidigare artikel om åtalet här 

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst