Annons
Annons

Polismyndigheten
svänger om bisysslor

19 maj 2017, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Polismyndigheten ändrade sig om extraknäck med drönarfotografering. Det efter att Polisförbundet, via LO-TCO Rättsskydd, stämt arbetsgivaren i ärendet. Även i två andra ärenden har myndigheten svängt.

Det finns hopp för den spanare inom polisen som ville hinna sjösätta sin bisyssla inför golfsäsongen 2017. Planen var att mot betalning, med drönare, filma och fotografera golfbanor så att klubbarna sedan kunde använda materialet på sina hemsidor och liknande för att bättre kunna visa vad som står till buds.

Anmälan om bisyssla som gjordes i november förra året besvarades med ett nej. Polismyndighetens motivering var att det rörde sig om en form av kameraövervakning, något som också polisen ägnar sig åt. Med detta menade man att myndighetens trovärdighet kunde skadas om bisysslan godkändes.

Polisförbundet höll inte med. I stället hävdade man att verksamheten ”kommer att skilja sig markant från det dolda spaningsarbete XX (polisen ifråga) utför i sitt arbete”. Bland annat genom att det riktar sig mot en specifik målgrupp och att filmandet och fotograferandet kommer att utföras antingen på tomma golfbanor eller där folk vet om att de filmas.
När Polismyndigheten tagit del av stämningsansökan beslutade man sig för att ändra beslutet och tillåta polismannen att bedriva verksamheten.

I det nya beslutet står: ”Polisförbundet har i stämningsansökan yrkat att beslutet ska upphävas. Stämningsansökan innehåller en rad kompletterande uppgifter som närmare beskriver den tänkta bisysslan. Dessa omständigheter föranleder Polismyndigheten att göra en ny prövning.”

Polisförbundet har under våren ansökt om stämning i ytterligare två ärenden där Polismyndigheten underkänt bisysslor. Det ena fallet gäller en utredare på en familjevåldsenhet som är ordförande i ett aktiebolag som föreläser i skolor om faror på nätet. Det andra en bombtekniker som extraknäckt som instruktör i bilkörning. I de här två fallen har AD fattat beslut om att intermistiskt häva Polismyndighetens beslut tills målen avgjorts. AD:s beslut visar på samsyn med Polisförbundet och har fått Polismyndigheten att ändra sig och tillåta bisysslorna.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst