Annons
Annons

Mätning påvisar
allvarlig fara för hälsan

21 juni 2017, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Skyttet på skjutbanan inne i polishuset på Kungsholmen och vid Södermalms skjutbana är stoppat av arbetsgivaren. Men något förbud för användandet av polisens övriga inomhusskjutbanor finns det enligt Arbetsmiljöverket inte fog för i nuläget.Skyttet på skjutbanan inne i polishuset på Kungsholmen och vid Södermalms skjutbana är stoppat av arbetsgivaren. Men något förbud för användandet av polisens övriga inomhusskjutbanor finns det enligt Arbetsmiljöverket inte fog för i nuläget.

”Resultatet av den mätning som är utförd av luftkvaliteten vid Kronobergs skjutbana påvisar i sig en allvarlig fara för arbetstagares hälsa”, skriver Arbetsmiljöverket i ett beslut, daterat 20 juni.

Mätningen av luftkvaliteten genomfördes enligt Polisen.se redan den 20 april av Avancerad indikering från MSB. Den påvisade kraftigt förhöjda nivåer av bland annat svavelväte.

Den mätningen kan dock, enligt Arbetsmiljöverket, inte läggas till grund för att samma risker skulle finnas vid annan skytteverksamhet. Därför hävde Arbetsmiljöverket 16 juni det skyddsstopp som polisernas huvudskyddsombud meddelat gällande alla Polisens inomhusskjutbanor två dagar tidigare.

I sin bedömning har Arbetsmiljöverket tagit hänsyn till att Polismyndigheten omedelbart vidtar en rad åtgärder. Bland annat kommer man, via de Lisa-anmälningar som gjorts om besvär som irritation, hosta och huvudvärk i samband med skjutning, ringa in vilka andra inomhusskjutbanor som är aktuella för en fördjupad kontroll.

”Detta kan leda till ytterligare stängningar av inomhusskjutbanor” skriver man på Polisen.se, där man även skriver:

”Vid de inomhusskjutbanor där personal rapporterat problem ska ansvarig för skjutbanan begränsa det antal personer som vistas på skjutbanan samt tiden de vistas där. Det är angeläget att säkerställa att lokalen ventileras enligt gällande rutiner. Vidare ska golv- och väggbeläggningen inventeras, utvärderas och vid behov åtgärdas.”

Kronobergs inomhusskjutbana är belagd med nyttjandeförbud. På Södermalms skjutbana har brister i ventilationssystemet konstaterats, så den kommer att vara stängd till dess åtgärder är vidtagna. Åtgärderna planeras att utföras nu under sommaren, står det i Arbetsmiljöverkets beslut.

En projektgrupp, där skyddsorganisationen är representerad, ska ha möte i morgon, torsdag 22 juni.

 

Giftig gas

Föroreningarna vid skjutbanan i polishuset på Kungsholmen i Stockholm bestod bland annat av svavelväte. Det är en färglös retande gas som kan skada ögon och luftvägar Lukten påminner om ruttna ägg, men avtrubbar snabbt luktsinnet och gasen är i höga halter är mycket giftig. Till symptomen på  förgiftning hör huvudvärk, oro, omtöckning och illamående. Vid allvarligare exponering tilltagande medvetandepåverkan med mera, enligt Giftinformation.se.

 

Polisforbundet.se finns en intervju med polisernas nationella huvudskyddsombud Emma Cronberg.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst