Annons
Annons

”Denna luft vill man inte andas in”

30 augusti 2017, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Hosta, huvudvärk, sot och smärta i bihålorna – det är några av de symptom som uppstått vid övningar på flera av Polisens inomhusskjutbanor. Nu pågår arbete för att förbättra miljön för skyttarna.

Hosta, huvudvärk, sot och smärta i bihålorna – det är några av de symptom som uppstått vid övningar på flera av Polisens inomhusskjutbanor. Nu pågår arbete för att förbättra miljön för skyttarna.

saxat ur lisa

”Denna luft vill man inte andas in frivilligt.”

”Efter skyttet märkte jag att jag var sotig under näsan. Vid närmare kontroll upptäckte jag att båda näsgångarna var alldeles svarta av partiklar och jag kan bara tänka mig hur mycket jag måste ha andats in i lungorna. Jag upptäckte även att jag fått en mindre blödning i näsan.”

”Lukten från ammunitionen blev mycket påtaglig och det dröjde bara någon halvtimme innan jag fick en huvudvärk som höll i sig hela skjutpasset.”

Polistidningen har tagit del av 26 Lisa-anmälningar från avslutade ärenden från perioden 2015 till och med 2017. De flesta anmälningarna är gjorda i Stockholm, men de andra regionerna finns också representerade. Anmälarna beskriver bland annat sot i bihålorna, rethosta, huvudvärk och illamående efter att ha vistats i skjutlokaler. Vissa beskriver hur symptomen lättat när de lämnat lokalen, andra har mått dåligt i timmar efteråt och en del har upplevt att hostan hållit i sig i dagar. Flera av anmälarna påpekar också att den nya ammunitionen luktar mer och är svårare att rengöra vapnen från än den som tidigare använts.

Till de åtgärder som vidtagits lokalt hör ändrade rutiner gällande tid och antal personer på banorna. I vissa fall förbättrades ventilationen. I några fall har arbetsgivaren nöjt sig med att konstatera  att ammunitionen är nationellt godkänd och ventilationen tillfredsställande.

Peter Lindbergh, HSO i region Mitt har gått igenom ett stort antal Lisa-anmälningar, både avslutade och pågående, och menar att det finns ett femtiotal som kan kopplas till dålig miljö på skjutbanorna. Många inkom efter det uppmärksammade skyddsstoppet i somras som gällde alla Polismyndighetens inomhusskjutbanor.
– Eftersom det kan ha funnits flera personer på plats vid ett tillbud kan antalet drabbade vara stort, säger Peter Lindbergh.

Det allmänna skyddsstoppet berodde på att polisernas huvudskyddsombud fått ta del av mätningar som gjorts på skjutbanor på Södermalm och på Kungsholmen i Stockholm. Dessa visade höga halter av farliga ämnen. Det hävdes efter bara två dagar av Arbetsmiljöverket. (Läs mer här.)

Patrik Forsemalm, HSO i region Öst, ingår i en grupp som tillsammans med arbetsgivaren ska försöka komma tillrätta med miljön på skjutbanorna. Nyligen genomförde man tester på skjutbanan i kvarteret Kronoberg.
– Det var 16 poliser som sköt närmare 2000 patroner och sedan mättes partikelhalt och gasflöde. Baserat på resultatet kommer vi att gå vidare med åtgärder.
Ett av de farliga ämnen man trodde sig ha funnit i den tidigare mätningen var svavelväte, men nu finns enligt Patrik Forsemalm indikationer på att det var fel. Snarare kan problemen handla om att ventilationens kapacitet helt enkelt inte räcker till vid användningen av den nya övningsammunitionen.

I dagsläget används skjutbanorna som vanligt, berättar Patrik Forsemalm.
– Beroende på vad mätningarna ger kan man behöva hitta på tillfälliga lösningar som att använda utomhusbanor medan man genomför åtgärder, säger han.
Arbetsgivaren är enligt Patrik Forsemalm med på att något behöver göras.
– Men det är ingen quick-fix, då det sannolikt finns problem på en stor del av myndighetens inomhusbanor. Och det kommer att kosta, säger han.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst