Beslut om buller-vite består

4 oktober 2017, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Polismyndigheten gick bet i sitt försök att överklaga Arbetsmiljöverkets beslut till Förvaltningsrätten.

Polismyndigheten gick bet i sitt försök att överklaga Arbetsmiljöverkets beslut till Förvaltningsrätten.

Den åttonde december riskerar de därmed att få betala tre miljoner kronor, om inte vissa åtgärder för förebyggande av bullerskador gjorts.

Det som avses är bland annat att se till att det finns ändamålsenliga hörselskydd. Det handlar också om att myndigheten ska ta ansvar för att dessa används.

Polismyndigheten har i överklagan hävdat att ändamålsenliga skydd finns och att arbete påbörjats med att vidta ytterligare åtgärder. Därför vill de att beslutet hävs alternativt att vitesbeloppet sänks till ”ett skäligt belopp”. Men Förvaltningsrätten anser alltså att vitesföreläggandet är rimligt och avslår överklagandet.

Polismyndigheten har till 20 oktober på sig att överklaga Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst