Annons
Annons

Förvaltningsrätten ger Säpo rätt om ensamarbete

12 oktober 2017, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Förvaltningsrätten häver Arbetsmiljöverkets beslut rörande ensamarbete för livvakter. Det meddelades i en dom i på onsdagen.

Förvaltningsrätten häver Arbetsmiljöverkets beslut rörande ensamarbete för livvakter. Det meddelades i en dom i på onsdagen.

Säkerhetspolisens huvudskyddsombud har länge drivit kravet att medarbetarna ska ha understöd från minst en kollega när de arbetar som livvakter.

I februari landade Arbetsmiljöverket i bedömningen att, vid vite om två miljoner kronor, förbjuda Säpo att låta medarbetare agera livvakter om det inte finns någon annan med ingripandeskyldighet på plats.

Beslutet överklagades av Säpo som bland annat anförde att de gånger livvakter arbetar ensamma så är det efter en bedömning om att det inte föreligger någon påtaglig risk för hot och våld. De menar även att förbudet strider mot polisers ingripandeskyldighet.

Arbetsmiljöverket framhöll enligt domen å sin sida att man inte sett att Säpo gjort några bedömningar av om det finns någon uppbackning till livvakten eller inte.  Något som enligt dem ska göras inför varje uppdrag. ”Det är arbetsgivarens skyldighet att finna arbetssätt som är i överensstämmelse med tillämplig lagstiftning.”

Huvudskyddsombudet har enligt domen påmint om att Sverige drabbats av två ministermord samt att arbetet är för dynamiskt och minutoperativt för att man ska hinna med att göra riskbedömningar inför alla uppdrag. Och det faktum att en person försetts med livvakt innebär en risk för hot om våld. Att då kommendera ut ensamarbetande livvakter innebär att Säpo ”underkänt sin egen tidigare bedömning”.

Förvaltningsrätten anser enligt domen att det inte framkommit skäl att ifrågasätta Säpos uppgift om att deras medarbetare kan agera livvakter ensamma, utan att det per automatik föreligger en påtaglig risk för hot och våld. Arbetsmiljöverkets beslut om förbud är ”inte ändamålsenligt och proportionerligt i förhållande till riskerna,” skriver Förvaltningsrätten – som alltså ger Säpoledningen rätt.

Mikael Sjöstedt är ordförande för Polisförbundets medlemmar inom Säpo. Han  är besviken. Han anser inte att grundfrågan som förbundet och huvudskyddsombudet drivit prövats: Om det verkligen är en acceptabel arbetsmiljö att behöva jobba utan uppbackning som livvakt.
-Det är klart att det inte går att förbjuda en polis – ensam eller ej – att ingripa om en akut situation uppstår. Men det har inträffat en rad incidenter som arbetsgivaren inte känns vid, säger han och fortsätter:
-När det gäller riskbedömningar, som Arbetsmiljöverket kräver, så har även arbetsgivaren hållit med oss om att det inte går att göra det inför alla uppdrag och de hot- och sårbarhetsbedömningar som görs är för allmänna för att kunna ersätta dem.

Det återstår att se om domen kommer att överklagas.
-Jag förutsätter att arbetsgivaren trots denna dom inser att det är orimligt att livvakter jobbar ensamma, säger Mikael Sjöstedt.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst