Annons
Annons

Nya förslag om datalagring

12 oktober 2017, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Datalagringen begränsas generellt, men punktvis utökas den. Det föreslås i en utredning som kritiseras av Säpo med hänvisning till att svensk säkerhet äventyras.

Datalagringen begränsas generellt, men punktvis utökas den. Det föreslås i en utredning som kritiseras av Säpo med hänvisning till att svensk säkerhet äventyras.

– Konsekvenserna kommer att bli en begränsning av vad som ska lagras, något som försvårar brottsbekämpningen. Å andra sidan blir det lättare att spåra IP-adresser och lagringstiden förlängs, säger utredaren Sigurd Heuman, ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden och före detta lagman till Polistidningen.

I utredningen föreslås att man inför begränsad lagring. Nummer, tid för samtal, mejl, sms, vilken mobilmast som använts, tidpunkt för uppkoppling, aktuell ip-adress och abonnent ska lagras. Dessutom ska den som använder en ip-adress alltid kunna, och få spåras, vilket inte är fallet i dag. Lagringstiden förlängs även från sex till tio månader med hänvisning till att brottsutredningar kan ta lång tid.

Ett samtals innehåll, vad som står i meddelanden eller vilka webbsidor som enskilda besökt ska dock inte få lagras – något som gäller redan i dag. Inte heller samtal från en hemtelefon eller mejl som skickas via en fast internetanslutning ska lagras enligt förslaget. Data om internetåtkomst via fast uppkoppling ska dock, enligt utredarna, lagras eftersom en stor del av internetbrottsligheten fortfarande förövas via fast anslutning.

Säkerhetspolisens experter skriver i ett särskilt yttrande att det kan få allvarliga konsekvenser för Säpos operativa förmåga om tillgången till teleuppgifter från operatörer minskar. Säpo hänvisar också i ett pressmeddelande till främmande makts verksamhet i Sverige och det faktum att ett fullbordat terrordåd nyligen genomförts i landet.

– Jag kan inte säga hurdan effekten blir exakt vad gäller brottsbekämpningen. En del uppgifter plockas bort, samtidigt får rättsvårdande myndigheter nya verktyg, säger Sigurd Heuman.

Det var på en presskonferens i Rosenbad som han tillsammans med justitieminister Morgan Johansson presenterade den genomlysning som regeringen beställt gällande regleringen av datalagring. Utredningen initierades efter det att EU-domstolen fastslagit att lagringen i Sverige av information om samtal, meddelanden och internetåtkomst inneburit ett för stort ingrepp i människors privatliv.

– I grunden är det en svår fråga, som så många andra, men datalagring kan vara nödvändig för att lösa grova brott. Jag besökte Noa i morse och fick bekräftat hur viktigt det här är, sa Morgan Johansson.

Som exempel på sådan brottslighet nämnde han att morden på Vårväderstorget i Göteborg och helikopterrånet i Stockholm, fall som delvis löstes med hjälp av lagrade datauppgifter.

Balansgången mellan olika intressen är svår. EU-domstolen har konstaterat att svensk datalagring inte är kombinerbar med EU-rätten. Samtidigt fastställer Europakonventionen om mänskliga rättigheter att en stat måste skydda invånarnas fri- och rättigheter så att dessa inte kränks av andra personer. Effektiv brottsbekämpning är därmed en folkrättslig svensk skyldighet.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst