Annons
Annons

Beskjutna poliser får ersättning

5 oktober 2017, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

100 000 kronor vardera i ersättning till två poliser som blivit beskjutna. Det blir det nya beslutet, då Brottsoffermyndigheten ändrat sig.

Först beslutade Brottsoffermyndigheten att poliserna inte skulle få den brottsofferersättning som de yrkat på.

Efter en överklagan, som Polisförbundet varit delaktig i, har Brottsoffermyndigheten omprövat detta. De inleder motiveringen med att konstatera att de båda poliserna utsattes för försök till mord.

Myndigheten utvecklar resonemanget och påpekar att det för poliser i tjänst ingår att ingripa i våldsamma situationer och att ersättning för kränkning inte alltid kan utgå. Men i det aktuella fallet är en gräns passerad och det saknas grund för att generellt behandla poliser annorlunda än andra brottsoffer. Därför lämnas det begärda beloppet, 100 000 kronor i ersättning till de båda poliserna.

Advokat Camilla Lind, som företrädde poliserna, påpekar att beslutet kan vara vägledande i andra liknande fall.
– Men som jag tolkar det lämnar formuleringen i beslutet också, i och med att man skriver ”det försök till mord”, öppet för andra tolkningar i andra fall.
Hon fortsätter:
– Vi hade ett annat liknande beslut som omprövades i Brottsoffernämnden som är högsta beslutande instans inom Brottsoffermyndigheten. Då användes också formuleringen ”det försök till mord”. Eventuellt är nämndens beslut praxisbildande och har haft inverkan på detta beslut, säger Camilla Lind till Polistidningen.

 


RÄTTELSE: Texten avser ett ärende i bostadsområdet Kronan i Luleå – ej morden på skolan Kronan i Trollhättan, som en källa först uppgivit.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst