Annons

Annons

Polisidrottare vill hålla länge

18 oktober 2017, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
Arkivfoto: Johan Svanestrand

Gemenskap och fysisk hållbarhet spelade större roll än den direkta yrkesnyttan för idrottande poliser. Det visar Umeåforskares studie om polisidrott.

Arkivfoto: Johan Svanestrand

Gemenskap och fysisk hållbarhet spelade större roll än den direkta yrkesnyttan för idrottande poliser. Det visar Umeåforskares studie om polisidrott.

-Vi var intresserade av överlappningen mellan polisyrket och polisidrotten eftersom vi vet att idrott är något som traditionellt gynnats inom polisen. Polisidrott är också något som förekommer i nästan alla västerländska länder, säger Oscar Rantatalo, forskare och lärare på polisutbildningen i Umeå.

Han är en av tre forskare som per telefon intervjuat 16 idrottande poliser om deras engagemang i polisidrotten. De andra två forskarna som varit med och gjort studien är Ola Lindberg, arbetslivspedagog och Cecilia Stenling, idrottspedagog. Det forskarna främst velat undersöka är vilken roll polisidrottandet spelar som informell arena för att lära sig yrkesmässiga normer och regler.

Enligt Oscar Rantatalo hade man väntat sig mer fokus på den direkta yrkesnyttan, kopplingen till konkreta moment i arbetet, i polisernas resonemang kring idrottandet. Visst förekommer resonemang om hur yrket kräver fysisk styrka i vissa lägen och att man kan behöva vara snabb för att ”springa ikapp bovar”. En av informanterna resonerar också kring hur sporten tränar en i mental kontroll, att kunna lägga band på sig när något går fel, vilket också krävs i yrkesutövandet. Men Oscar Rantatalo påpekar det visade sig att andra värden vägde tyngre.

Många av de som utövar polisidrott är riktiga eldsjälar, menar han och de lägger inte sällan ned mycket tid på ideellt arbete kring idrotten.
– Främst utgörs belöningen av social samvaro med kollegor som de kanske inte hade träffat annars. Det över både geografiska gränser och i viss mån hierarkiska. De polisiära titlarna läggs åt sidan.

Dessutom spelar hälsoaspekten stor roll för informanterna. De är väl medvetna om att skiftarbetet sliter och ser idrotten som ett sätt att skapa  hållbarhet.
– Men där vi trodde att det skulle handla mer om att vara fysiskt funktionsduglig i yrket så var det inte riktigt så. Fokus på prestationen var mindre än den på hälsa, säger Oscar Rantatalo.

Fotnot: Studien är publicerad i en så kallad ”online first” artikel för vetenskapliga tidskriften Book of Abstracts

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst