Annons
Annons

8 tips till dig
som vill påverka

7 december 2017, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
Björn Kellerth Foto: Mikkel Örstedholm

-Jag tror att det pågår många samtal runt kaffeborden och i radiobilarna om vad man tycker att Polisförbundet borde göra. Låt det inte stanna där, säger Polisförbundets kanslichef som tycker att man i stället ska motionera till kongressen 2018.

-Jag tror att det pågår många samtal runt kaffeborden och i radiobilarna om vad man tycker att Polisförbundet borde göra. Låt det inte stanna där.

Björn Kellerth. Foto: Mikkel Örstedholm

Uppmaningen kommer från Polisförbundets kanslichef, Björn Kellerth. Han är den som först kommer i kontakt med de motioner som skickas in till Polisförbundet inför kongressen.
Själva kongressen äger rum i september 2018, men vill man som medlem påverka Polisförbundets arbete är det läge att börja fundera; Motionerna ska vara inne senast den första april.

1. Absolut deadline 1 april

Nytt för i år är att det inte längre kommer att vara upp till kongressen att besluta om hanteringen av sent inkomna motioner.  De kommer helt enkelt inte att tas upp.
– En motion som kommer in några timmar försent, en annan några månader – var ska gränsen gå? säger Björn Kellerth.
Han pekar på att förbundets stadgar är tydliga med vikten av att komma in med sin motion i tid och att det har varit en diskussion kring detta på så gott som varje kongress och representantskap. De senaste två åren har kongressen sagt nej till försenade motioner, men innan dess var det vanligt att de kom upp.

2. Vem kan motionera?

Förbundsregion, studerandeförbundsregion, eventuella underorganisationer till dessa samt alla som är aktiva medlemmar eller studerandemedlemmar i Polisförbundet kan motionera. Det går bra att skicka in motionen direkt till förbundet själv, men för att skapa extra tryck bakom motionen och förbättra sina chanser att få igenom den är det mycket värt att söka stöd.
– Mitt tips är att börja från grunden. Försök att få igenom motionen på årsmötet i förbundsområdet eller på förbundsregionstämman. Om styrelsen tycker att motionen är bra kommer de antingen att lägga till att den bifallits eller göra om den till förbundsområdets eller förbundsregionens motion, säger Björn Kellerth.
Därmed finns det också en större chans att något kongressombud, som är på plats i Örebro, för motionens talan.

3. Gå samman

Det är vanligt att en mängd motioner är identiska eller näst intill. Ibland skiljer sig bara namnunderskrifterna åt.
– Jag tror att man gör så för att förstärka intrycket av att det är en fråga som är viktig för många, men det är onödigt. De hanteras som en och samma. Det är i så fall bättre att skriva en gemensam motion och ha många namnunderskrifter under den, säger Björn Kellerth.

4. Var kärnfull

Vid Kongressen 2016 hanterades ungefär 190 motioner innehållande en eller flera önskemål om vad Polisförbundet ska lägga kraft på att driva, förändra eller bevara både inom förbundet och genom arbetsgivaren. Det blir omfattande läsning för de kongressdeltagare som ska ta del av materialet och rösta. Hur man formulerar sig i motionen kan därför spela en viktig roll i dess väg mot beslut.
– Kort och kärnfullt, tipsar Björn Kellerth.
Motionen ska innehålla en rubrik som talar om vad det handlar om, en brödtext som beskriver vad det är man vill åstadkomma och gärna varför och slutligen ska den innehålla en eller flera att-satser som konkret beskriver vad det är man vill att förbundet ska göra eller verka för.

5. Dela upp

Motionerna delas upp efter teman: lön, allmänna anställningsvillkor, Polisförbundets organisation och utveckling, arbetsmiljö, trygghet, yrkesfrågor, likabehandling, opinion och media. Om en motion innehåller att-satser som sorterar under olika teman delas den upp och de olika att-satserna diskuteras under kongressen på olika tematorg. Det blir ofta lite krångligt.
– I den bästa av världar skulle varje motion innehålla en att-sats, säger Björn Kellerth och uppmanar den som har en lång och komplicerad motion med många att-satser på gång kanske funderar på om den går att dela upp.

6. Lås inte in dig

En fälla man som motionär riskerar att gå i enligt Björn Kellerth är att hamna i formuleringar som skapar en inlåsningseffekt. Att till exempel sätta en tidsgräns på ett genomförande eller låsa sig vid en summa kan vara sådant som gör att kongressen väljer att avslå en motion – även om den i grunden syftar på något som en majoritet skulle ställa sig bakom.

7. Ta hjälp

Känner man sig ändå osäker på hur man ska gå tillväga med sin motion kan man alltid kontakta sina lokala fackliga företrädare. Via Polisförbundets hemsida går det att söka sig fram till kontakter om det inte finns någon på arbetsplatsen som du kan fråga.
– Ta kontakt med en förtroendevald. Prata om sakfrågan. Det kan ju faktiskt vara så att den som är förtroendevald har tänkt på precis samma sak.

8. Vad händer sen?

Har en motion bifallits i kongressen så är det upp till Förbundsstyrelsen att se till att det blir verkstad. Styrelsen har då att göra en prioritering. Det är ett faktum att allt som röstats igenom inte genomförs innan nästa kongress. På varje kongress ska också Förbundsstyrelsen redogöra för vad som omhändertagits.

Förslag och slutkläm

En motion -ett förslag till beslut från en enskild person eller grupp av personer i en beslutande församling, till exempel i Riksdagen, eller som i det här fallet till Polisförbundets kongress.
En att-sats  – ett kortfattat klargörande av vad förslaget går ut på som inled med att.
Exempelvis om motionen lyder: XX är bekymmersamt. Det borde kunna åtgärdas genom att man genomförde YY. Därför föreslår vi ATT förbundet ska verka för XY.

Mer information om motioner till kongressen finns på Polisförbundets webb.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst