Annons
Annons

Palmkvist: Äldre kompenseras via alternativa karriärvägar

19 december 2017, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
Christer Palmkvist
Foto: Mikkel Örstedholm

Många äldre medlemmar ifrågasätter Polisförbundets agerande i de pågående löneförhandlingarna. Man befarar att man ännu en gång ska få stå tillbaka till förmån för andra grupper. Polisförbundets Christer Palmkvist förstår kritiken, men menar att man tvärtom vill sluta flytta pengar mellan grupper.

Många äldre medlemmar ifrågasätter Polisförbundets agerande i de pågående löneförhandlingarna. Man befarar att man ännu en gång ska få stå tillbaka till förmån för andra grupper. Polisförbundets Christer Palmkvist förstår kritiken, men menar att man tvärtom vill sluta flytta pengar mellan grupper.

Christer Palmkvist
Foto: Mikkel Örstedholm

”Trots fagra löften till de äldre att det är er tur nästa gång sviks vi igen. ” Så twittrar en polis angående de pågående avtalsförhandlingarna och han är inte ensam. På flera håll höjs kritiska röster om att man känner att Polisförbundet inte kämpar för alla och i synnerhet inte för de med många år i tjänst. Det är en känsla som Christer Palmkvist, Polisförbundets andre vice ordförande och politiskt ansvarig för lön och anställningsvillkor, förstår.
– Men tanken är att man nu ska sluta upp med förflyttningen från äldre till yngre, menar han.

Han hänvisar till det tidigare system som gällde inom de gamla myndigheterna, där man var garanterad en viss löneökning de första fem, sex åren. För att hålla den ”trappan” vid liv efter 2010, då den finansiella krisen blev synlig i löneförhandlingarna och märket sjönk, tog man från de äldre polisernas löneökningar. Ett krafttag i den riktningen var när man höjde ingångslönerna 2014.
– I polisyrket går man traditionellt in på en låg lön och jobbar sig uppåt. Om glappet blir för stort mellan nyanställda och de som går i pension, om man trycker in fler nya på låga löner och de äldre går hem så sjunker medellönen. Därför har vi tryckt på för högre ingångslöner.
Han säger också att om man når målet på 15 procent över avtalsperiodens tre år kommer det att finnas goda möjligheter för regionala satsningar på de äldre.
– Vi har kämpat för att få tillbaka det regionala inflytandet över fördelningen av nya löner och nu har vi fått det, säger han.

Men stämmer det då inte att man väntas satsa på de med kortare anställningstid snarare än trotjänarna igen? Eller är det en missuppfattning?
– Vi har krävt en följsamhet, att lägstanivån ska följa med upp, men det belastar utfallet i Ralsen minimalt. Hela idén med det här är att få ett lönesystem som rullar utan att man behöver flytta pengar från en grupp till en annan.
Arbetsgivaren har, i sina yrkanden, velat ha en satsning på de så kallade sexåringarna, där löneskillnaderna tidigare varit stora mellan de olika regionerna eller gamla myndigheterna. Ett yrkande som Polisförbundet har drivit i tidigare förhandlingar.

Istället för att fortsättningsvis satsa genom att ta från någon annan grupp menar Christer Palmkvist att satsningen på ”alternativa karriärvägar” är nyckeln till högre löner för de äldre.
– I dag, om du ska få en ordentlig löneförhöjning krävs att du blir chef eller arbetsledare. Men i den här Ralsen sjösätts ett system där erfarenhet och den kompetens man skaffat sig ska premieras. Ett stort problem är ju att poliser stannar så kort tid. Det ska löna sig att stanna kvar och skaffa sig erfarenhet.
”Alternativa karriärvägar” är ett regeringsuppdrag till Polismyndigheten för att säkra kompetensförsörjningen. Det är något som även rikspolischef Dan Eliasson, enligt Christer Palmkvist, är mycket tydlig med ska genomföras. I avtalsförhandlingarna ingår att ta fram former för dessa. Pengarna som finansierar det kommer enligt Christer Palmkvist att ligga utöver Ralsen.

Men då har väl arbetsgivaren ganska mycket makt gällande vem som premieras?
– Ja, så är det. Därför är det viktigt att det finns ett system för detta, säger Christer Palmkvist.
Själv anser han att arbetsgivaren är alldeles för otydlig med att kommunicera den här möjligheten.
– De borde vara ambassadörer för det här nya systemet, men när jag pratar med kollegor ute i regionerna så känner många inte till det. Det är oroande att vi får de signalerna.

Men de äldre var ju med och fick betala höjningen av ingångslönerna, vore det inte rimligt att några andra nu fick stå tillbaka för de äldre?
– Det är för lite pengar i den nationella Ralsen för att det ska få någon effekt. Men återigen, ute i regionerna finns ju den möjligheten. Vi gjorde så i region Syd och tog då från de yngre för att höja de äldres löner. Men då är vi där igen med att flytta pengar från en grupp till en annan.

 

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst